Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer löpande Calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Calicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2014–2015

Sammanfattning

I familjen Calicivirus ingår bland annat norovirus och sapovirus som båda kan orsaka vinterkräksjuka. Viruset utsöndras i mycket stora mängder främst i avföringen och smittar lätt via direkt eller indirekt kontakt mellan personer. Eftersom genomgången infektion bara ger ett kortvarigt skydd kan man drabbas flera gånger under en och samma säsong. För att skydda sig från vinterkräksjuka är det viktigaste rådet att vara noga med handhygienen genom att tvätta händerna med tvål och vatten. För att undvika smittspridning är det viktigt att stanna hemma under sjukdomstiden samt ytterligare ett par dagar efter tillfrisknandet. Risken för smittspridning kvarstår i flera dagar efter det att symtom upphört.

Förutom smitta via direkt eller indirekt kontakt mellan personer så är livsmedelsburen smitta en vanligt förekommande smittväg. Livsmedel kan förorenas av en person som är eller nyligen har varit sjuk och grönsaker och råa skaldjur kan förorenas av vatten som innehåller calicivirus. Det är ofta svårt att påvisa virus i livsmedel och därigenom kunna bekräfta smittkällan. Enligt Livsmedelsverkets rapporter om misstänkta matrelaterade maginfektioner är calicivirus, och framförallt norovirus, det smittämne som orsakar det största antalet insjuknade.

Att döma av antalet inrapporterade fall tyder allt på att säsongen 2014/2015 har varit av det mildare slaget och i stor utsträckning liknat säsongen 2013/2014. Totalt rapporterades 4100 fall av norovirus och 325 fall av sapovirus. Detta överensstämmer inte med det varannan-säsongsmönster som brukar förekomma vid vinterkräksjuka. Anledningen till att denna säsong har varit mildare än väntat är oklar. Majoriteten av de rapporterade fallen utgjordes av patienter inom vården och endast en mindre andel utgjordes av samhällsrelaterade infektioner t.ex. inom skola och barnomsorg.

Slutrapport Calicivirussäsongen 2014/2015 (PDF, 454 kB)