Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2013–2014

Sammanfattning

I familjen Calicivirus ingår bland annat norovirus och sapovirus, som båda kan orsaka vinterkräksjuka. Viruset utsöndras i mycket stora mängder främst i avföringen och smittar lätt via direkt eller indirekt kontakt mellan personer. Eftersom genomgången infektion bara ger ett kortvarigt skydd kan man drabbas flera gånger under en och samma säsong. För att skydda sig från vinterkräksjuka är det viktigaste rådet att vara noga med handhygienen genom att tvätta händerna med tvål och vatten. För att undvika smittspridning är det viktigt att stanna hemma under sjukdomstiden samt ytterligare ett par dagar efter tillfrisknandet. Risken för smittspridning kvarstår i flera dagar efter det att symtom upphört.

Förutom smitta via direkt eller indirekt kontakt mellan personer så är livsmedelsburen smitta en vanligt förekommande smittväg. Livsmedel kan förorenas av en person som är eller nyligen har varit sjuk och grönsaker och råa skaldjur kan förorenas av vatten som innehåller calicivirus. Det är ofta svårt att påvisa virus i livsmedel och därigenom kunna bekräfta smittkällan. Enligt Livsmedelsverkets rapporter om misstänkta matrelaterade maginfektioner är calicivirus, och framförallt norovirus, det smittämne som orsakar det största antalet insjuknade.

Jämfört med föregående säsong 2012/2013 har denna vinterkräksjukesäsong varit ovanligt mild. Totalt rapporterades 4035 fall av norovirus och 683 fall av sapovirus. Detta stämmer väl överens med det varannan-säsongs mönster som är tydligt när man ser på utfallet per säsong dvs. från juli till och med juni påföljande år. Majoriteten av de rapporterade fallen utgjordes av institutionsvårdade patienter och endast en mindre andel utgjordes av samhällsrelaterade infektioner t.ex. inom skola och barnomsorg.

Slutrapport Calicivirussäsongen 2013/2014 (PDF, 557 kB)