Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer löpande Calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Calicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2012–2013

Sammanfattning

Denna vinter har antalet fall av vinterkräksjuka återigen ökat i jämförelse med förra säsongen som var ovanligt mild. Totalt rapporterades 7000 fall av norovirus under säsongen 2012/2013. Säsongen utvecklades till en början på liknande sätt som under flera tidigare år med ett tydligt vartannat års mönster men nådde aldrig upp i de höga rapporteringssiffror som setts tidigare. Från att ha stigit relativt snabbt redan i december planade kurvan för norovirusfynd ut fram till april där flest antal fall för säsongen noterades. Under de flesta tidigare år har april månad inneburit en markant minskning av antalet rapporterade fall men denna säsong blev ovanligt långdragen och fortsatte ända in i maj.

Högst incidens/100 000 invånare rapporterades från Örebro län, följt av Västerbotten, Skåne och Sörmland. Den rapporterade incidensen beror i hög grad på hur mycket prover som tas och ofta provtas endast ett fåtal individer vid utbrott. Med anledning av detta ger statistiken inte en helt rättvisande bild av den ansträngda vårdsituation till följd av de vårdrelaterade utbrotten av vinterkräksjuka som flera sjukhus rapporterat om under säsongen.

Slutrapport Calicivirus, 2012–2013 (PDF, 523 kB)