Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2009–2010

Sammanfattning

Under 2010 rapporterades 17 livsmedelsburna calicivirusutbrott till Folkhälsomyndigheten med sammanlagt omkring 500 sjuka personer. Misstänkta smittkällor angavs vara till exempel importerade frusna hallon, ostron och pizza. Det blev en sen säsongsstart för de vårdrelaterade utbrotten av norovirus vintern 2009–2010, att döma av den frivilliga rapporteringen av diagnostiserade norovirusinfektioner. Det var först efter julhelgen som rapporteringen ökade och det var Region Skåne som då stod för flest antal fall. Västra Götaland rapporterade därefter om ett ökat antal fall från mitten av januari. Däremot förekom landets nordligaste landsting mycket sparsamt i rapporteringen under hela vintersäsongen. Detta återspeglar sig tydligt i incidensen redovisad per landsting där även Östergötland hamnar högt i rapporteringen, liksom Gotland. Att Region Skåne drabbades på detta sätt kan troligen förklaras av en snabb spridning av norovirus genotyp GII.4 (ny variant 2010). Den nya årsvarianten återfanns i flertalet av de studerade vårdrelaterade utbrotten i regionen redan från årets början. Totalt inrapporterades 7 500 fall av norovirus under 2010, att jämföras med 8 000 fall år 2009.

Slutrapport Calicivirus, 2009–2010 (PDF, 318 kB)