Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2003–2004

Sammanfattning

Säsongen 2003–2004 var lugn avseende sjukhusutbrott orsakade av calicivirus jämfört med samma period 2002–2003. Efter en topp under februari till april har antalet anmälningar varit få fram till oktober då en tydlig ökning skedde. Molekylärtypning av cirkulerande stammar visar på att en typ är dominant (genogrupp/typ II:4) den har dock genomgått en liten men tydlig förändring från föregående år.

Under 2004 rapporterades femton livsmedelsburna utbrott orsakade av calicivirus, som drabbade totalt cirka 825 personer. Typ av misstänkta smittkällor har varit konditorivaror, smörgåstårta, produkter innehållande djupfrysta importerade hallon samt bufféer. Ett badvattenrelaterat utbrott har också rapporterats, detta är mycket ovanligt.

Slutrapport Calicivirus, 2003–2004 (PDF, 250 kB)