Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka - calicivirusinfektion 2018–2019

Sammanfattning och bedömning

Under calicivirussäsongen 2018–2019 (vecka 40, 2018 – vecka 20 2019) analyserades 24 042 prover och av dessa var 3 377 prover positiva för calicivirus. Liksom tidigare säsonger var majoriteten av de positiva proven norovirus och en mindre del sapovirus (tabell 1). Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177 Vårdguidens webbplats tyder på att spridningen i samhället haft ungefär samma omfattning som föregående säsong och enligt webbsök startade spridningen i samhället vecka 49 (3–9 november 2018) (figur 1). Toppen med flest antal rapporterade fall per vecka inföll vecka 10 (4–10 mars) då 196 fall rapporterades (179 noro, 17 sapo; figur 2). Sett per vecka varierade andelen positiva prover mellan 4–21 procent. Under säsongen rapporterades flest antal laboratoriebekräftade fall från storstadsregionerna Stockholm (n=811) och Västra Götaland (n=694). Men sett till befolkningsmängd så hade Örebro högst incidens med 68 fall per 100 000 invånare följt av Västerbotten (n=58) och Östergötland (n=56) (figur S1). Incidensen påverkas i hög grad av hur många personer som söker vård och provtas samt variationer i provtagningen över landet. Därför är det svårt att dra direkta slutsatser mellan incidensen och den faktiska calicivirusaktiviteten i de olika regionerna. Folkhälsomyndigheten har fått kännedom om ett antal utbrott av calicivirus både på förskolor/skolor och på olika typer av vårdboenden har rapporteras under säsongen.

Majoriteten av de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna diagnostiserade de två vanligaste genogrupperna av norovirus, GI och GII. Infektioner orsakade av norovirus GII är fortsatt den vanligaste typen inom vården. Likt tidigare säsonger rapporterades flest fall av sapovirus i åldersgruppen 1–4 år och majoriteten av fallen med norovirus GII i åldersgrupperna 70 år eller äldre (figur S2).

Enligt den norovirus-övervakning som bedrivs vid Public Health England har denna säsong i stora drag liknat de senaste milda säsongerna. En orsak kan vara att norovirus stammen GII.4/Sydney som dominerat sedan 2012, fortsatte vara den cirkulerande stammen i England. Man kan anta att så också är fallet i Sverige vilket skulle vara en utav förklaringarna till att säsongen 2018–2019 varit mild och i stor utsträckning liknat de fem senaste säsongerna.

Tabell 1. Antal analyserade prover och andel positiva prover för calicivirus per säsong, under de senaste säsongerna.
Säsong Antal analyserade
prover
Antal positiva prover
(noro, sapo)
Andelen
positiva
 2013–2014  18 571  4 374 (3 763, 611)  24 %
 2014–2015  19 339  4 202 (3 915, 287)  22 %
 2015–2016  18 493  4 068 (3 826, 242)  22 %
 2016–2017  25 303  4 687 (4 381, 306)  19 %
 2017–2018  25 377  4 244 (3 910, 334  17 %
 2018–2019  24 042  3 377 (3 011, 366)  14 %

Figur 1. Andelen sökningar per vecka på ordet "vinterkräksjuka" i förhållande till alla sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se (data till och med mars 2019). Den statistiska gränsen visas endast för säsongen 2018–2019 och starten för säsongen markeras med en blå punkt.

Andelen sökningar per vecka på ordet vinterkräksjuka på 1177.se

Figur 2. Antalet laboratorierapporterade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) per vecka mellan 2015–2019 samt medel för de tre senaste säsongerna.

Antalet laboratorieverifierade fall av calicivirus per vecka 2015-2019

Figur S1. Incidens (antal rapporterade fall per 100 000 invånare) per region under säsongen 2018–2019.

Incidens per region under säsongen 2018-2019

Figur S2. Fördelning av antal rapporterade fall av virustyp/genogrupp per åldersgrupp under säsongen 2018–2019.

Fördelning av antal rapporterade fall av virustyp per åldersgrupp under säsongen 2018-2019.

Läs mer