Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2019–2020

Sammanfattning och bedömning

Under calicivirussäsongen 2019–2020 (vecka 40, 2019 – vecka 20, 2020) analyserades 23 982 prover varav 3 397 var positiva för calicivirus. Liksom tidigare säsonger var majoriteten (98 procent; n=3133) av de positiva proven norovirus och endast en mindre del sapovirus (tabell).

De flesta av de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna, som väljer att rapportera in statistik till Folkhälsomyndigheten, diagnostiserade de två vanligaste genogrupperna av norovirus; GGI och GGII. Infektioner orsakade av norovirus GGII är fortsatt den vanligaste typen inom vården. Likt tidigare säsonger rapporterades flest fall av sapovirus i åldersgruppen 1–4 år (n=126/206) och majoriteten av fallen med norovirus GGII i åldersgrupperna 70 år eller äldre (figur 1). Av totalt antal fall utgjordes 54 procent av kvinnor. De fall som syns i Folkhälsomyndighetens statistik är de som behövt uppsöka vård. Av denna anledning rapporteras flest fall i åldersgrupperna ≤ 4 och 70+.

Under första halvan av säsongen rapporterades fler fall än vanligt och en genomsnittlig ökning med ungefär 20 procent under perioden oktober-februari (jämfört med medel för de två senaste säsongerna) noterades (figur 2). Toppen med flest antal fall inföll vecka 9 (24 februari-1 mars) då 233 fall (norovirus: n=217; sapovirus: n=16) rapporterades. I mitten av mars sjönk antalet inrapporterade fall drastiskt och säsongen förklarades avslutad i slutet av mars – nästan två månader tidigare än förväntat. Enligt andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se startade spridningen i samhället vecka 50 (9-15 december 2019) vilket är något senare än normalt (figur 3). Av de sökningar som gjordes under denna vecka var 0,3 procent på ordet vinterkräksjuka. I takt med att smittspridning avtog i mitten av mars sjönk även sökningarna på 1177.se.

1177.se

Minskningen av antalet inrapporterade fall i mitten av mars kopplas till stor del ihop med de åtgärder som sattes in för att minska smittspridningen av covid-19. Bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring god handhygien samt regeringens beslut om att införa besöksförbud på äldreboenden och förbjuda sammankomster med fler än 500 personer tros ha haft stor inverkan på smittspridningen av calicivirus. Även en viss undanträngningseffekt på grund av hög belastning på sjukvård och laboratoriekapacitet har säkerligen påverkat utfallet liksom möjligheten till att avstå från att rapportera in fall av denna icke-anmälningspliktiga sjukdom.

Tabell. Antal analyserade prover och andel positiva prover för calicivirus per säsong.
Säsong Antal analyserade prover Antal positiva prover (norovirus, sapovirus) Andelen positiva (%)
2016-2017 25 303 4 687 (4 381, 306) 19
2017-2018 25 377 4 244 (3 910, 334) 17
2018-2019 24 042 3 377 (3 011, 366) 14
2019-2020 23 982 3 397 (3 133, 260) 14

Figur 1. Fördelning av antal rapporterade fall av virustyp/genogrupp per åldersgrupp under säsongen 2019-2020.

Antalet fall bland äldre högt.

Figur 2. Antalet laboratorierapporterade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) per vecka mellan 2016–2020 samt medel för de tre senaste säsongerna.

Vecka 2 tom10 var antal fall högre än vanligt.

Figur 3. Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" per vecka i förhållande till alla sökningar på 1177.se. Den statistiska gränsen visas endast för säsongen 2019–2020 och starten för säsongen markeras med en blå punkt.

Figur 3. Andelen sökningar på ordet

Läs mer