Clostridioides difficile-infektion (frivillig övervakning, ej anmälningspliktig)

Clostridioides difficile är en tarmbakterie som kan orsaka diarré (CDI) och livshotande pseudomembranös kolit, framför allt hos äldre individer som behandlas med antibiotika.

Läs Clostridioides difficile-veckorapporter

Läs Clostridioides difficile halvårsrapport, 2017 (PDF, 497 kB)

Clostridioides difficile-infektion under 2013

Clostridioides difficile årsrapport

Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Läs Clostridioides difficile årsrapport 2013

Clostridioides difficile halvårsrapport

Denna rapport utgör en halvårssammanfattning avseende Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda. Målgrupperna är framförallt landets kliniska laboratorier och Smittskyddsenheter.

Clostridioides difficile halvårsrapport 2013 (PDF, 881 kB)

Gå till toppen av sidan