Clostridioides difficile-infektion (frivillig övervakning, ej anmälningspliktig)

Clostridioides difficile är en tarmbakterie som kan orsaka diarré (CDI) och livshotande pseudomembranös kolit, framför allt hos äldre individer som behandlas med antibiotika.

Läs Clostridioides difficile-veckorapporter

Läs Clostridioides difficile halvårsrapport, 2017 (PDF, 497 kB)

Clostridioides difficile-infektion under 2014

Clostridioides difficile årsrapport

Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Rapporten visar att incidensen av Clostridioides difficile-infektion minskade med 2,5 procent mellan åren 2013 och 2014. Från år 2007 till 2014 har incidensen minskat med 12 procent och sjunkande siffror i början på 2015 visar att sjukdomsbördan kan reduceras ytterligare. Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotika-förskrivning och förbättrad vårdhygien.

Läs Clostridioides difficile årsrapport 2014

Läs slutrapport avseende nationell screening för Clostridioides difficile typ 027 i februari 2014 (PDF, 212 kB)

Gå till toppen av sidan