Clostridioides difficile-infektion (frivillig övervakning, ej anmälningspliktig)

Clostridioides difficile är en tarmbakterie som kan orsaka diarré (CDI) och livshotande pseudomembranös kolit, framför allt hos äldre individer som behandlas med antibiotika.

Läs Clostridioides difficile-veckorapporter

Läs Clostridioides difficile halvårsrapport, 2017 (PDF, 497 kB)

Clostridioides difficile-infektion under 2015

Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Rapporten visar att incidensen av Clostridioides difficile-infektion minskade med 9 procent mellan åren 2014 och 2015. Från år 2007 till 2015 har incidensen minskat med 20 procent och sjunkande siffror i början på 2016 visar att sjukdomsbördan kan reduceras ytterligare. Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotikaförskrivning och förbättrad vårdhygien.

Läs Clostridioides difficile årsrapport 2015

Gå till toppen av sidan