Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:63,0%79,0%86,0%71,0%50,0%59,0%57,0%59,0%61,0%55,0%48,0%72,0%70,0%37,0%44,0%32,0%30,0%32,0%36,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel smittade utomlands:32,0%16,0%11,0%28,0%48,0%39,0%41,0%39,0%37,0%45,0%50,0%27,0%24,0%60,0%54,0%65,0%65,0%65,0%21,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:5,0%5,0%3,0%1,0%2,0%2,0%2,0%2,0%2,0%0,0%2,0%1,0%6,0%3,0%2,0%3,0%5,0%3,0%43,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1998

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1999

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2000

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2001

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2002

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2003

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2004

Totalt 47 rapporterade fall.

 • 17 (36,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (21,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 20 (43,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 20
 2. Libanon - 2
 3. Eritrea - 1
 4. Grekland - 1
 5. Gambia - 1
 6. Marocko - 1
 7. Kuba - 1
 8. Egypten - 1
 9. Israel - 1
 10. Bulgarien - 1

År 2005

Totalt 69 rapporterade fall.

 • 22 (32,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 45 (65,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 4
 2. Thailand - 3
 3. Tunisien - 3
 4. Turkiet - 3
 5. Spanien - 3
 6. Indien - 3
 7. - 2
 8. Danmark - 2
 9. Syrien - 2
 10. Grekland - 2
 11. Sydafrika - 2
 12. Somalia - 1
 13. Sierra Leone - 1
 14. Vietnam - 1
 15. Kina - 1

År 2006

Totalt 103 rapporterade fall.

 • 31 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 67 (65,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 14
 2. Indien - 8
 3. - 4
 4. Frankrike - 3
 5. Portugal - 3
 6. Turkiet - 3
 7. Syrien - 3
 8. Somalia - 2
 9. Thailand - 2
 10. Tunisien - 2
 11. USA - 2
 12. Tanzania - 2
 13. Kenya - 2
 14. Uganda - 2
 15. Afghanistan - 1

År 2007

Totalt 110 rapporterade fall.

 • 35 (32,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 72 (65,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 12
 2. Norge - 9
 3. Portugal - 7
 4. Indien - 5
 5. - 3
 6. Eritrea - 3
 7. Costa Rica - 3
 8. Malta - 3
 9. Kina - 2
 10. Gambia - 2
 11. Turkiet - 2
 12. Tyskland - 2
 13. Spanien - 2
 14. Österrike - 2
 15. Estland - 2

År 2008

Totalt 148 rapporterade fall.

 • 65 (44,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 80 (54,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 12
 2. Turkiet - 10
 3. Thailand - 8
 4. Portugal - 6
 5. Spanien - 6
 6. Venezuela - 6
 7. - 3
 8. Tunisien - 3
 9. Etiopien - 3
 10. Frankrike - 2
 11. Syrien - 2
 12. Zambia - 2
 13. Moçambique - 2
 14. Eritrea - 1
 15. Afghanistan - 1

År 2009

Totalt 159 rapporterade fall.

 • 59 (37,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 95 (60,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 25
 2. Thailand - 8
 3. Spanien - 8
 4. Indien - 8
 5. - 5
 6. Egypten - 3
 7. Portugal - 3
 8. Venezuela - 3
 9. Frankrike - 2
 10. Somalia - 2
 11. Indonesien - 2
 12. Mexiko - 2
 13. USA - 2
 14. Libanon - 2
 15. Afrika - 2

År 2010

Totalt 392 rapporterade fall.

 • 275 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 93 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 24 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 24
 2. Indien - 10
 3. Thailand - 8
 4. Spanien - 7
 5. Afrika - 6
 6. Egypten - 5
 7. Portugal - 5
 8. Turkiet - 5
 9. Tanzania - 5
 10. Etiopien - 4
 11. Grekland - 4
 12. Kosovo - 3
 13. Frankrike - 2
 14. Kina - 2
 15. Moçambique - 2

År 2011

Totalt 379 rapporterade fall.

 • 271 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 101 (27,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 17
 2. - 7
 3. Thailand - 6
 4. Indien - 5
 5. Frankrike - 4
 6. Portugal - 3
 7. Kina - 3
 8. Turkiet - 3
 9. Nigeria - 3
 10. Nepal - 3
 11. Förenade arabemiraten - 3
 12. Kenya - 3
 13. Swaziland - 3
 14. Finland - 3
 15. Eritrea - 2

År 2012

Totalt 238 rapporterade fall.

 • 114 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 120 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 19
 2. Turkiet - 12
 3. Indien - 8
 4. Grekland - 6
 5. Förenade arabemiraten - 5
 6. - 4
 7. Danmark - 4
 8. Etiopien - 4
 9. Afghanistan - 3
 10. Thailand - 3
 11. Tunisien - 3
 12. Kenya - 3
 13. Eritrea - 2
 14. Storbritannien - 2
 15. Frankrike - 2

År 2013

Totalt 224 rapporterade fall.

 • 123 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 100 (45,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tanzania - 9
 2. Portugal - 8
 3. Spanien - 7
 4. Marocko - 6
 5. Grekland - 5
 6. Indien - 5
 7. Thailand - 4
 8. Kina - 3
 9. Förenade arabemiraten - 3
 10. Uzbekistan - 3
 11. Italien - 3
 12. Kongo, republiken - 2
 13. Tyskland - 2
 14. Cypern - 2
 15. Eritrea - 2

År 2014

Totalt 404 rapporterade fall.

 • 246 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 151 (37,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 20
 2. Portugal - 19
 3. - 7
 4. Thailand - 6
 5. Turkiet - 6
 6. USA - 6
 7. Sydafrika - 6
 8. Egypten - 5
 9. Italien - 5
 10. Kroatien - 4
 11. Grekland - 4
 12. Somalia - 4
 13. Kina - 3
 14. Estland - 3
 15. Frankrike - 3

År 2015

Totalt 527 rapporterade fall.

 • 313 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 207 (39,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 28
 2. Turkiet - 25
 3. Portugal - 16
 4. Indien - 9
 5. Grekland - 8
 6. Cypern - 7
 7. Somalia - 7
 8. Bosnien och Hercegovina - 7
 9. - 5
 10. Thailand - 5
 11. Tyskland - 4
 12. Tanzania - 4
 13. Afghanistan - 4
 14. Storbritannien - 3
 15. Irak - 3

År 2016

Totalt 594 rapporterade fall.

 • 341 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 243 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Portugal - 34
 2. Spanien - 19
 3. Thailand - 15
 4. Indien - 13
 5. Italien - 13
 6. Turkiet - 11
 7. Grekland - 8
 8. Cypern - 8
 9. Frankrike - 7
 10. Sydafrika - 7
 11. Tanzania - 6
 12. Polen - 5
 13. Libanon - 5
 14. Kenya - 5
 15. Irak - 4

År 2017

Totalt 779 rapporterade fall.

 • 457 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 303 (39,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Portugal - 34
 2. Spanien - 30
 3. Frankrike - 21
 4. Somalia - 12
 5. Thailand - 12
 6. Indonesien - 12
 7. - 11
 8. Grekland - 11
 9. Turkiet - 11
 10. Italien - 11
 11. Tyskland - 8
 12. Indien - 8
 13. Tanzania - 7
 14. Kenya - 7
 15. Storbritannien - 6

År 2018

Totalt 715 rapporterade fall.

 • 354 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 345 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 53
 2. Portugal - 29
 3. Thailand - 24
 4. Turkiet - 21
 5. Indien - 19
 6. Frankrike - 13
 7. Italien - 13
 8. Somalia - 10
 9. Tanzania - 9
 10. Indonesien - 9
 11. Kenya - 7
 12. - 6
 13. Sudan - 5
 14. Etiopien - 5
 15. Afrika - 5

År 2019

Totalt 1088 rapporterade fall.

 • 771 (71,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (28,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Portugal - 36
 2. Spanien - 33
 3. Turkiet - 16
 4. Somalia - 14
 5. Grekland - 13
 6. Frankrike - 13
 7. Indien - 11
 8. Kenya - 8
 9. - 7
 10. Thailand - 7
 11. Polen - 6
 12. Etiopien - 6
 13. Afrika - 6
 14. Mexiko - 6
 15. Eritrea - 5

År 2020

Totalt 637 rapporterade fall.

 • 551 (86,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 72 (11,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 8
 2. Portugal - 7
 3. - 6
 4. Somalia - 5
 5. Mexiko - 4
 6. Indien - 4
 7. Indonesien - 3
 8. Sri Lanka - 3
 9. Spanien - 3
 10. Uganda - 3
 11. Danmark - 2
 12. Pakistan - 2
 13. Kosovo - 2
 14. Tanzania - 2
 15. Kenya - 2

År 2021

Totalt 524 rapporterade fall.

 • 413 (79,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 83 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 25
 2. Somalia - 11
 3. Pakistan - 7
 4. Etiopien - 7
 5. Irak - 6
 6. Portugal - 5
 7. Grekland - 5
 8. Libanon - 4
 9. Kenya - 4
 10. Frankrike - 3
 11. Polen - 2
 12. Turkiet - 2
 13. Tyskland - 2
 14. Syrien - 2
 15. Tanzania - 2

År 2022

Totalt 295 rapporterade fall.

 • 186 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 93 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 14
 2. Somalia - 11
 3. Portugal - 7
 4. Kosovo - 6
 5. Italien - 5
 6. Frankrike - 4
 7. Danmark - 4
 8. Turkiet - 4
 9. Etiopien - 3
 10. Mexiko - 3
 11. Libanon - 3
 12. Grekland - 3
 13. Kroatien - 2
 14. Pakistan - 2
 15. Spanien - 2