Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge7/4,3812/7,5113/8,146/3,769/5,672/1,270/01/0,656/3,930/01/0,65
Dalarna3/1,0418/6,2511/3,8312/4,198/2,812/0,710/01/0,360/02/0,721/0,36
Gotland1/1,676/10,053/5,064/6,824/6,891/1,740/01/1,740/04/6,972/3,49
Gävleborg9/3,138/2,7814/4,8812/4,209/3,1621/7,459/3,210/04/1,444/1,448/2,89
Halland59/17,67119/35,6473/22,16122/37,5570/21,8592/29,22107/34,4454/17,5921/6,903/0,990/0
Jämtland0/07/5,355/3,837/5,391/0,771/0,785/3,945/3,954/3,1610/7,91142/112,15
Jönköping32/8,8081/22,2764/17,7351/14,2756/15,8771/20,4173/21,2026/7,6126/7,6613/3,8421/6,23
Kalmar4/1,628/3,2517/6,9413/5,334/1,650/00/00/00/01/0,420/0
Kronoberg21/10,4221/10,426/3,0013/6,5814/7,197/3,650/01/0,530/00/00/0
Norrbotten2/0,797/2,798/3,193/1,1911/4,380/00/00/03/1,2014/5,639/3,61
Skåne20/1,4550/3,6237/2,7140/2,9740/3,0133/2,5334/2,6316/1,2524/1,908/0,6315/1,20
Stockholm118/4,96348/14,63219/9,34240/10,39179/7,8884/3,7677/3,5077/3,55112/5,26111/5,31119/5,80
Södermanland13/4,3624/8,065/1,693/1,022/0,690/01/0,350/00/00/03/1,10
Uppsala23/5,9979/20,5850/13,2857/15,4444/12,1756/15,8152/14,9021/6,079/2,6317/5,0211/3,27
Värmland11/3,8917/6,012/0,711/0,358/2,863/1,081/0,360/00/00/02/0,73
Västerbotten10/3,6817/6,2518/6,6615/5,5814/5,264/1,515/1,900/01/0,38155/59,7012/4,62
Västernorrland7/2,859/3,663/1,224/1,622/0,814/1,644/1,644/1,655/2,0617/7,0210/4,11
Västmanland7/2,5313/4,716/2,192/0,732/0,740/01/0,380/00/00/00/0
Västra Götaland31/1,7984/4,8650/2,9239/2,3029/1,7374/4,4830/1,8315/0,9221/1,3116/1,0026/1,64
Örebro6/1,9615/4,9223/7,6012/4,019/3,0516/5,493/1,041/0,352/0,701/0,359/3,21
Östergötland40/8,59145/31,1488/19,06123/26,8879/17,4756/12,562/0,451/0,220/03/0,691/0,23
Totalt424/4,101088/10,53715/6,98779/7,69594/5,94527/5,34404/4,14224/2,32238/2,49379/3,99392/4,16