Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/012/7,5412/7,5113/8,146/3,769/5,672/1,270/01/0,656/3,930/0
Dalarna0/09/3,1218/6,2511/3,8312/4,198/2,812/0,710/01/0,360/02/0,72
Gotland0/02/3,326/10,053/5,064/6,824/6,891/1,740/01/1,740/04/6,97
Gävleborg0/016/5,568/2,7814/4,8812/4,209/3,1621/7,459/3,210/04/1,444/1,44
Halland14/4,1596/28,50119/35,6473/22,16122/37,5570/21,8592/29,22107/34,4454/17,5921/6,903/0,99
Jämtland0/02/1,527/5,355/3,837/5,391/0,771/0,785/3,945/3,954/3,1610/7,91
Jönköping12/3,2855/15,0681/22,2764/17,7351/14,2756/15,8771/20,4173/21,2026/7,6126/7,6613/3,84
Kalmar0/06/2,438/3,2517/6,9413/5,334/1,650/00/00/00/01/0,42
Kronoberg0/028/13,8421/10,426/3,0013/6,5814/7,197/3,650/01/0,530/00/0
Norrbotten0/03/1,207/2,798/3,193/1,1911/4,380/00/00/03/1,2014/5,63
Skåne1/0,0728/2,0150/3,6237/2,7140/2,9740/3,0133/2,5334/2,6316/1,2524/1,908/0,63
Stockholm9/0,37152/6,35348/14,63219/9,34240/10,39179/7,8884/3,7677/3,5077/3,55112/5,26111/5,31
Södermanland1/0,3318/6,0124/8,065/1,693/1,022/0,690/01/0,350/00/00/0
Uppsala1/0,2530/7,7279/20,5850/13,2857/15,4444/12,1756/15,8152/14,9021/6,079/2,6317/5,02
Värmland0/017/6,0017/6,012/0,711/0,358/2,863/1,081/0,360/00/00/0
Västerbotten0/011/4,0217/6,2518/6,6615/5,5814/5,264/1,515/1,900/01/0,38155/59,70
Västernorrland2/0,8110/4,089/3,663/1,224/1,622/0,814/1,644/1,644/1,655/2,0617/7,02
Västmanland1/0,368/2,8813/4,716/2,192/0,732/0,740/01/0,380/00/00/0
Västra Götaland1/0,0545/2,5984/4,8650/2,9239/2,3029/1,7374/4,4830/1,8315/0,9221/1,3116/1,00
Örebro2/0,6512/3,9215/4,9223/7,6012/4,019/3,0516/5,493/1,041/0,352/0,701/0,35
Östergötland2/0,4278/16,69145/31,1488/19,06123/26,8879/17,4756/12,562/0,451/0,220/03/0,69
Totalt46/0,44638/6,141088/10,53715/6,98779/7,69594/5,94527/5,34404/4,14224/2,32238/2,49379/3,99