Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  Blekinge 6/3,7712/7,5412/7,5213/8,146/3,769/5,682/1,280/01/0,656/3,940/0
  Dalarna 8/2,789/3,1318/6,2511/3,8312/4,198/2,813/1,070/01/0,360/02/0,72
  Gotland 4/6,652/3,336/10,053/5,065/8,533/5,171/1,740/01/1,750/04/6,98
  Gävleborg 6/2,0916/5,578/2,7814/4,8912/4,209/3,1620/7,109/3,210/04/1,454/1,45
  Halland 63/18,7195/28,21118/35,3573/22,16121/37,2570/21,8592/29,23107/34,4454/17,6021/6,913/1,00
  Jämtland 0/02/1,527/5,355/3,847/5,391/0,781/0,795/3,945/3,954/3,1710/7,92
  Jönköping 63/17,2653/14,5281/22,2864/17,7451/14,2856/15,8871/20,4173/21,2026/7,6226/7,6713/3,85
  Kalmar 9/3,666/2,448/3,2617/6,9513/5,344/1,650/00/00/00/01/0,43
  Kronoberg 19/9,3928/13,8421/10,426/3,0013/6,5814/7,197/3,660/01/0,530/00/0
  Norrbotten 5/2,003/1,208/3,208/3,193/1,1911/4,390/00/01/0,403/1,2114/5,64
  Skåne 4/0,2928/2,0249/3,5637/2,7241/3,0540/3,0233/2,5334/2,6416/1,2624/1,908/0,64
  Stockholm 84/3,51152/6,35348/14,64218/9,30239/10,35179/7,8984/3,7677/3,5076/3,51112/5,27111/5,32
  Södermanland 14/4,6818/6,0124/8,076/2,043/1,032/0,690/01/0,360/00/00/0
  Uppsala 15/3,8630/7,7279/20,5950/13,2957/15,4544/12,1856/15,8152/14,9021/6,089/2,6317/5,02
  Värmland 7/2,4717/6,0117/6,022/0,711/0,368/2,863/1,091/0,360/00/00/0
  Västerbotten 2/0,7310/3,6617/6,2618/6,6615/5,5914/5,274/1,525/1,910/01/0,38155/59,71
  Västernorrland 11/4,5010/4,099/3,673/1,224/1,632/0,814/1,644/1,654/1,655/2,0717/7,02
  Västmanland 4/1,448/2,8913/4,715/1,832/0,742/0,750/01/0,380/00/00/0
  Västra Götaland 36/2,0845/2,5986/4,9850/2,9239/2,3129/1,7375/4,5530/1,8415/0,9321/1,3116/1,01
  Örebro 11/3,6012/3,9315/4,9223/7,6112/4,019/3,0515/5,153/1,041/0,352/0,711/0,36
  Östergötland 41/8,7880/17,12144/30,9388/19,06123/26,8979/17,4756/12,572/0,451/0,230/03/0,70
  Totalt412/3,97636/6,131088/10,53714/6,98779/7,70593/5,93527/5,35404/4,14224/2,32238/2,49379/4,00