Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 3/1,890/02/1,261/0,637/4,383/1,885/3,160/00/00/00/0
Dalarna 4/1,393/1,040/08/2,782/0,704/1,402/0,701/0,360/00/00/0
Gotland 1/1,640/00/00/00/01/1,710/01/1,740/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,351/0,353/1,046/2,092/0,706/2,1114/4,975/1,790/03/1,08
Halland 7/2,067/2,066/1,7818/5,3915/4,5529/8,9318/5,6223/7,3132/10,3019/6,197/2,30
Jämtland 0/00/00/03/2,291/0,773/2,311/0,781/0,792/1,581/0,793/2,38
Jönköping 12/3,272/0,545/1,3718/4,9520/5,5421/5,8812/3,4029/8,346/1,747/2,058/2,36
Kalmar 1/0,401/0,400/02/0,8111/4,503/1,230/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,492/0,982/0,996/2,983/1,503/1,527/3,606/3,140/01/0,530/0
Norrbotten 1/0,401/0,400/03/1,207/2,790/03/1,200/00/00/02/0,80
Skåne 8/0,572/0,146/0,4321/1,5214/1,0316/1,1919/1,4319/1,4619/1,4710/0,7811/0,87
Stockholm 29/1,2035/1,4533/1,38109/4,59145/6,19128/5,55107/4,7253/2,3842/1,9148/2,2265/3,06
Södermanland 6/1,992/0,662/0,677/2,352/0,680/01/0,350/00/00/00/0
Uppsala 1/0,252/0,516/1,5427/7,0426/6,9130/8,1324/6,6429/8,1930/8,605/1,456/1,75
Värmland 1/0,352/0,711/0,3510/3,540/00/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten 3/1,090/02/0,738/2,9412/4,448/2,984/1,500/01/0,380/01/0,38
Västernorrland 2/0,826/2,460/03/1,221/0,410/01/0,412/0,824/1,650/04/1,65
Västmanland 0/00/01/0,363/1,093/1,101/0,371/0,370/00/00/00/0
Västra Götaland 6/0,3411/0,633/0,1716/0,9320/1,1714/0,838/0,489/0,558/0,499/0,5610/0,62
Örebro 1/0,331/0,330/05/1,6414/4,633/1,005/1,705/1,721/0,350/00/0
Östergötland 6/1,285/1,062/0,4333/7,0936/7,8034/7,4319/4,2015/3,370/00/00/0
Totalt93/0,8983/0,7972/0,69304/2,94345/3,37303/2,99243/2,43207/2,10151/1,55100/1,04120/1,26