Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 8/5,038/5,0310/6,2911/6,896/3,763/1,884/2,522/1,280/01/0,656/3,94
Dalarna 2/0,694/1,399/3,1310/3,479/3,138/2,806/2,111/0,360/01/0,360/0
Gotland 0/05/8,202/3,335/8,383/5,063/5,124/6,900/00/01/1,750/0
Gävleborg 2/0,706/2,0915/5,225/1,748/2,7910/3,502/0,706/2,134/1,430/01/0,36
Halland 30/8,8281/23,8188/26,1399/29,6557/17,3192/28,3252/16,2368/21,6075/24,1435/11,4114/4,60
Jämtland 1/0,760/02/1,524/3,064/3,074/3,080/00/03/2,374/3,161/0,79
Jönköping 20/5,4567/18,2550/13,7063/17,3341/11,3628/7,8441/11,6240/11,5063/18,3019/5,5716/4,72
Kalmar 8/3,249/3,646/2,446/2,446/2,4510/4,114/1,650/00/00/00/0
Kronoberg 11/5,4121/10,3326/12,8514/6,953/1,5010/5,067/3,601/0,520/00/00/0
Norrbotten 2/0,804/1,603/1,203/1,201/0,403/1,198/3,190/00/00/01/0,40
Skåne 3/0,216/0,4321/1,5129/2,1022/1,6223/1,7121/1,5914/1,0715/1,166/0,4712/0,95
Stockholm 14/0,5861/2,53112/4,68231/9,7263/2,69101/4,3871/3,1331/1,3933/1,5028/1,2946/2,16
Södermanland 14/4,6418/5,9616/5,3417/5,713/1,023/1,031/0,350/01/0,360/00/0
Uppsala 12/3,0417/4,3023/5,9252/13,5524/6,3826/7,0520/5,5326/7,3422/6,3016/4,633/0,88
Värmland 0/05/1,7716/5,667/2,482/0,711/0,368/2,863/1,090/00/00/0
Västerbotten 2/0,733/1,099/3,299/3,316/2,227/2,6110/3,764/1,524/1,520/00/0
Västernorrland 10/4,105/2,0510/4,096/2,452/0,814/1,631/0,412/0,820/04/1,651/0,41
Västmanland 2/0,725/1,797/2,5310/3,633/1,101/0,371/0,370/01/0,380/00/0
Västra Götaland 11/0,6331/1,7840/2,3168/3,9430/1,7524/1,4221/1,2665/3,9421/1,296/0,3711/0,69
Örebro 2/0,6511/3,5912/3,9310/3,289/2,988/2,684/1,3611/3,782/0,691/0,352/0,71
Östergötland 32/6,8146/9,7974/15,84112/24,0652/11,2788/19,2455/12,1739/8,752/0,451/0,230/0
Totalt186/1,78413/3,95551/5,31771/7,47354/3,46457/4,52341/3,41313/3,18246/2,52123/1,28114/1,19