Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/06/3,940/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,362/0,720/00/0
Halland 2/0,661/0,330/00/01/0,330/00/02/0,661/0,330/012/3,952/0,66
Jämtland 1/0,790/00/00/00/00/01/0,790/00/01/0,791/0,790/0
Jönköping 2/0,590/00/01/0,290/01/0,291/0,292/0,597/2,062/0,598/2,362/0,59
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/01/0,400/00/00/01/0,400/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 2/0,161/0,081/0,080/02/0,162/0,160/01/0,088/0,631/0,084/0,322/0,16
Stockholm 7/0,333/0,144/0,193/0,144/0,192/0,099/0,4220/0,9412/0,5616/0,7521/0,9911/0,52
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,291/0,290/00/00/06/1,750/00/01/0,290/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/01/0,410/01/0,410/00/01/0,410/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,060/05/0,312/0,120/02/0,124/0,253/0,192/0,122/0,120/0
Örebro 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt15/0,168/0,087/0,0710/0,1010/0,106/0,0615/0,1636/0,3832/0,3333/0,3549/0,5117/0,18