Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,650/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,750/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 2/0,655/1,634/1,303/0,983/0,985/1,633/0,9810/3,268/2,612/0,656/1,963/0,98
Jämtland 0/01/0,791/0,790/01/0,790/02/1,580/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,291/0,291/0,292/0,592/0,592/0,593/0,885/1,472/0,593/0,883/0,881/0,29
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,530/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,080/01/0,080/00/07/0,551/0,083/0,242/0,161/0,08
Stockholm 9/0,423/0,145/0,237/0,323/0,148/0,379/0,4211/0,513/0,144/0,1812/0,553/0,14
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,291/0,296/1,742/0,581/0,291/0,291/0,290/03/0,873/0,872/0,580/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,413/1,240/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,121/0,061/0,061/0,060/01/0,061/0,062/0,121/0,063/0,191/0,061/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/01/0,230/00/00/00/00/0
Totalt17/0,1815/0,1619/0,2015/0,1612/0,1218/0,1920/0,2136/0,3718/0,1918/0,1927/0,289/0,09