Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/01/0,640/00/00/00/00/01/0,640/0
Dalarna 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/0
Gävleborg 2/0,711/0,350/00/00/01/0,352/0,716/2,134/1,422/0,712/0,711/0,35
Halland 13/4,133/0,951/0,324/1,276/1,916/1,915/1,5914/4,4519/6,0412/3,816/1,913/0,95
Jämtland 1/0,790/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 6/1,724/1,155/1,443/0,862/0,575/1,448/2,3011/3,164/1,157/2,0112/3,454/1,15
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/01/0,520/01/0,523/1,572/1,050/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 6/0,461/0,081/0,081/0,080/04/0,312/0,155/0,385/0,382/0,153/0,233/0,23
Stockholm 9/0,402/0,095/0,223/0,132/0,096/0,277/0,319/0,409/0,4016/0,7213/0,583/0,13
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 5/1,418/2,266/1,695/1,413/0,854/1,135/1,416/1,696/1,691/0,287/1,980/0
Värmland 0/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/02/0,760/00/00/01/0,380/00/01/0,380/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,410/00/03/1,230/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,120/01/0,061/0,0650/3,031/0,062/0,128/0,494/0,241/0,063/0,181/0,06
Örebro 1/0,341/0,340/01/0,340/02/0,692/0,691/0,341/0,344/1,372/0,691/0,34
Östergötland 4/0,900/00/00/00/03/0,678/1,809/2,028/1,809/2,0211/2,474/0,90
Totalt50/0,5120/0,2021/0,2118/0,1865/0,6633/0,3344/0,4569/0,7061/0,6264/0,6562/0,6320/0,20