Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/01/0,630/00/00/00/00/01/0,632/1,251/0,630/0
Dalarna 0/00/00/00/02/0,702/0,701/0,351/0,352/0,700/02/0,702/0,70
Gotland 0/00/00/00/01/1,711/1,710/00/01/1,710/00/01/1,71
Gävleborg 0/00/03/1,051/0,350/01/0,351/0,352/0,703/1,051/0,350/00/0
Halland 6/1,852/0,623/0,920/07/2,165/1,546/1,8511/3,3920/6,1634/10,4721/6,477/2,16
Jämtland 1/0,772/1,540/01/0,770/01/0,770/01/0,770/00/00/01/0,77
Jönköping 5/1,403/0,840/04/1,124/1,122/0,565/1,403/0,846/1,689/2,527/1,963/0,84
Kalmar 0/01/0,411/0,410/01/0,412/0,822/0,822/0,820/03/1,230/01/0,41
Kronoberg 0/00/00/00/00/01/0,510/05/2,530/05/2,532/1,010/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,402/0,800/00/0
Skåne 2/0,152/0,153/0,220/01/0,071/0,075/0,372/0,155/0,3712/0,895/0,372/0,15
Stockholm 24/1,0413/0,566/0,2614/0,6117/0,7421/0,9123/1,0029/1,2623/1,0034/1,4723/1,0013/0,56
Södermanland 1/0,341/0,340/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,274/1,086/1,631/0,273/0,813/0,817/1,905/1,364/1,087/1,908/2,178/2,17
Värmland 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 2/0,740/00/00/00/00/02/0,742/0,742/0,746/2,231/0,370/0
Västernorrland 1/0,410/00/01/0,410/00/00/00/00/01/0,411/0,410/0
Västmanland 0/01/0,370/00/00/00/00/00/00/00/01/0,370/0
Västra Götaland 2/0,120/01/0,061/0,064/0,242/0,124/0,246/0,354/0,245/0,308/0,472/0,12
Örebro 0/00/01/0,330/00/00/00/01/0,332/0,670/04/1,344/1,34
Östergötland 0/02/0,441/0,223/0,665/1,097/1,539/1,9717/3,7225/5,4633/7,2111/2,4010/2,19
Totalt47/0,4631/0,3126/0,2626/0,2646/0,4549/0,4865/0,6487/0,8699/0,98154/1,5295/0,9454/0,53