Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/01/0,632/1,250/00/00/03/1,883/1,883/1,880/00/0
Dalarna 0/02/0,701/0,350/00/00/00/02/0,702/0,702/0,701/0,351/0,35
Gotland 1/1,690/00/00/00/01/1,690/01/1,690/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/01/0,351/0,350/03/1,053/1,053/1,051/0,352/0,700/0
Halland 4/1,212/0,612/0,613/0,913/0,915/1,5215/4,5516/4,8612/3,647/2,133/0,911/0,30
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,770/03/2,300/01/0,77
Jönköping 8/2,223/0,832/0,551/0,288/2,222/0,553/0,8315/4,165/1,396/1,666/1,665/1,39
Kalmar 0/00/04/1,631/0,412/0,820/01/0,411/0,413/1,233/1,231/0,411/0,41
Kronoberg 1/0,500/00/00/00/00/01/0,502/1,002/1,000/00/00/0
Norrbotten 0/00/01/0,400/01/0,402/0,800/00/02/0,800/02/0,800/0
Skåne 3/0,222/0,151/0,070/01/0,071/0,073/0,2213/0,952/0,156/0,443/0,222/0,15
Stockholm 25/1,075/0,2110/0,4321/0,905/0,2120/0,8514/0,6038/1,6226/1,1118/0,7725/1,0712/0,51
Södermanland 0/00/00/00/00/00/01/0,341/0,342/0,681/0,340/00/0
Uppsala 4/1,060/04/1,063/0,804/1,063/0,804/1,0611/2,927/1,864/1,064/1,062/0,53
Värmland 0/00/00/00/00/00/02/0,710/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/02/0,742/0,743/1,112/0,740/01/0,373/1,111/0,374/1,480/00/0
Västernorrland 0/00/02/0,810/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/01/0,372/0,730/01/0,371/0,371/0,370/00/0
Västra Götaland 1/0,065/0,295/0,291/0,065/0,297/0,416/0,359/0,536/0,352/0,122/0,121/0,06
Örebro 1/0,330/00/01/0,333/0,992/0,660/012/3,970/03/0,990/01/0,33
Östergötland 8/1,732/0,433/0,657/1,525/1,088/1,738/1,7320/4,3315/3,258/1,733/0,651/0,22
Totalt57/0,5623/0,2238/0,3744/0,4341/0,4053/0,5262/0,61152/1,4992/0,9073/0,7152/0,5128/0,27