Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,630/01/0,630/02/1,262/1,261/0,631/0,630/0
Dalarna 0/00/00/01/0,351/0,350/01/0,352/0,692/0,690/00/00/0
Gotland 0/00/00/01/1,641/1,640/01/1,640/01/1,641/1,640/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/02/0,703/1,041/0,350/01/0,350/00/0
Halland 14/4,115/1,477/2,061/0,290/05/1,476/1,7612/3,5313/3,8212/3,537/2,066/1,76
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 12/3,275/1,3615/4,091/0,272/0,542/0,547/1,9115/4,094/1,093/0,822/0,541/0,27
Kalmar 0/00/02/0,811/0,401/0,400/01/0,402/0,812/0,811/0,400/00/0
Kronoberg 0/01/0,492/0,982/0,980/01/0,495/2,464/1,974/1,970/02/0,982/0,98
Norrbotten 0/00/01/0,400/00/01/0,400/00/03/1,201/0,401/0,400/0
Skåne 1/0,070/00/00/00/00/00/02/0,141/0,074/0,290/00/0
Stockholm 9/0,378/0,335/0,216/0,250/06/0,257/0,2929/1,2012/0,5010/0,4115/0,627/0,29
Södermanland 1/0,332/0,662/0,660/00/01/0,330/05/1,663/0,993/0,993/0,990/0
Uppsala 1/0,251/0,253/0,763/0,760/00/00/05/1,271/0,253/0,760/02/0,51
Värmland 0/00/00/01/0,350/03/1,060/01/0,352/0,710/00/00/0
Västerbotten 0/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/00/00/01/0,36
Västernorrland 2/0,820/00/00/01/0,410/02/0,821/0,415/2,050/00/00/0
Västmanland 1/0,360/00/00/00/00/03/1,080/00/01/0,360/00/0
Västra Götaland 1/0,062/0,116/0,344/0,236/0,344/0,235/0,295/0,293/0,174/0,230/03/0,17
Örebro 2/0,651/0,330/00/05/1,630/02/0,650/01/0,330/01/0,330/0
Östergötland 2/0,434/0,851/0,211/0,211/0,213/0,6411/2,3411/2,347/1,499/1,926/1,281/0,21
Totalt46/0,4430/0,2945/0,4323/0,2218/0,1729/0,2854/0,5298/0,9466/0,6354/0,5238/0,3623/0,22