Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/02/1,261/0,630/02/1,261/0,634/2,521/0,630/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,350/00/02/0,690/04/1,392/0,690/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,640/01/1,640/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/02/0,700/00/00/00/0
Halland 0/02/0,594/1,182/0,593/0,881/0,298/2,3518/5,298/2,350/00/00/0
Jämtland 0/01/0,760/00/00/00/00/00/01/0,760/00/00/0
Jönköping 1/0,270/02/0,541/0,270/09/2,457/1,9112/3,273/0,820/00/00/0
Kalmar 1/0,400/00/02/0,811/0,401/0,403/1,211/0,402/0,810/00/00/0
Kronoberg 0/00/01/0,491/0,492/0,981/0,492/0,986/2,952/0,980/00/00/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/02/0,801/0,401/0,400/00/00/0
Skåne 0/02/0,140/01/0,070/01/0,073/0,214/0,294/0,290/00/00/0
Stockholm 2/0,082/0,084/0,177/0,294/0,173/0,129/0,3721/0,879/0,370/00/00/0
Södermanland 0/01/0,330/03/0,994/1,334/1,333/0,996/1,993/0,990/00/00/0
Uppsala 0/03/0,761/0,250/01/0,250/02/0,517/1,773/0,760/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,350/00/00/0
Västerbotten 0/00/02/0,730/00/00/01/0,362/0,735/1,820/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/02/0,824/1,640/01/0,412/0,822/0,820/00/00/00/0
Västmanland 1/0,360/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,110/03/0,170/01/0,060/01/0,0610/0,577/0,400/00/00/0
Örebro 0/00/01/0,330/00/00/00/02/0,651/0,330/00/00/0
Östergötland 1/0,210/03/0,644/0,852/0,436/1,289/1,9214/2,984/0,850/00/00/0
Totalt11/0,1111/0,1126/0,2526/0,2518/0,1731/0,3055/0,53117/1,1258/0,550/00/00/0