Tidigare har cryptosporidieinfektion anmälts på frivillig basis från laboratorier och varje år inkom cirka 50 till 150 rapporter.

Första juli 2004 blev sjukdomen anmälningspliktig. Under detta år anmäldes totalt 66 fall, varav 17 antogs vara smittade i Sverige. Infektionen drabbade vanligen personer under 50 års ålder och i något större utsträckning kvinnor än män.

För det stora flertalet fall saknades uppgift om smittväg. I en femtedel av de kliniska rapporterna angavs mat som orsak.