Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Denguefeber 2005

Under 2005 rapporterades 62 personer smittade med denguefeber. Av dessa var 33 kvinnor och 29 män. Medelåldern var 35 år och de rapporterade fallen var mellan 0 och 68 år. Tjugosex personer, var mellan 20 och 34 år gamla, men det kan även noteras att 19 personer var i åldern 45–59 år.

Ett flertal uppgavs vara smittade i Thailand (17 personer) men många rapporterades smittade i Indien, Sri Lanka och Costa Rica. För 18 % procent av de anmälda fallen fanns ingen smittort angiven.