Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Denguefeber 2008

År 2008 anmäldes 73 fall, 36 kvinnor och 37 män. Medianålder var 39 år (spridning 8–73 år). Av de anmälda fallen hade 61 smittats i Asien, 38 av dem i Thailand, övriga främst i Indonesien, Indien och Vietnam. De 8 fall som smittats i Latinamerika var bl.a. resenärer till Brasilien, Costa Rica, Nicaragua och Dominikanska republiken. 2 personer hade smittats på Västindiska öarna och 2 på Maldiverna.