Denguefeber – sjukdomsstatistik

Lyssna

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Denguefeber 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 150 fall av denguefeber i Sverige motsvarande en incidens av 1,4 fall per 100 000 invånare. Antalet fall ökade kraftigt jämfört med 2022 då endast 50 fall rapporterades. Detta innebär att antalet fall är jämförbart med det antal fall som rapporterades innan pandemin (figur 1). Av de rapporterade fallen var 75 män (medianålder 40 år, spridning 0-80 år) och 73 kvinnor (medianålder 34 år, spridning 5-78 år). Två fall rapporterades som ”okänt kön”.

Flest fall hade smittats i Asien (n=102), följt av Amerika (n=30) och Afrika (n=17). Det vanligaste smittlandet var Thailand (n=73), följt av Indonesien (n=9).

De fall av denguefeber som rapporteras i Sverige smittades uteslutande i endemiska länder. Det ökade antal fall av denguefeber under 2023 jämfört med åren 2020–2022, är troligen en följd av ökat resande efter pandemiåren samt pågående dengueutbrott i världen.

Figur 1. Antal rapporterade fall av denguefeber under åren 2014–2023.

Kraftig ökning av antalet fall under 2023 jämfört med 2022. Antalet fall i nivå som innan pandemin. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Månadsstatistik 2016 för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Denguefeber – sjukdomsstatistik (2016)
Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 2 / 0,62 1 / 0,31 2 / 0,62 1 / 0,31 1 / 0,31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 1 / 0,78 0 / 0 2 / 1,55 0 / 0 0 / 0 1 / 0,78 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 2 / 0,57 1 / 0,28 1 / 0,28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 1 / 0,51 1 / 0,51 0 / 0 1 / 0,51 1 / 0,51 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 3 / 1,20 1 / 0,40 3 / 1,20 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0
Skåne 10 / 0,75 6 / 0,45 6 / 0,45 6 / 0,45 2 / 0,15 0 / 0 1 / 0,08 3 / 0,23 0 / 0 3 / 0,23 1 / 0,08 0 / 0
Stockholm 15 / 0,66 12 / 0,53 25 / 1,10 11 / 0,48 4 / 0,18 5 / 0,22 0 / 0 4 / 0,18 0 / 0 1 / 0,04 3 / 0,13 2 / 0,09
Södermanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 3 / 1,04 0 / 0
Uppsala 2 / 0,55 1 / 0,28 2 / 0,55 1 / 0,28 1 / 0,28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 1 / 0,36 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,72 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 3 / 1,13 1 / 0,38 1 / 0,38 2 / 0,75 1 / 0,38 0 / 0 1 / 0,38 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,38 0 / 0
Västernorrland 2 / 0,81 0 / 0 2 / 0,81 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,75 0 / 0
Västra Götaland 2 / 0,12 4 / 0,24 3 / 0,18 4 / 0,24 0 / 0 0 / 0 1 / 0,06 1 / 0,06 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Örebro 1 / 0,34 0 / 0 0 / 0 2 / 0,68 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,34 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 1 / 0,22 2 / 0,44 4 / 0,88 2 / 0,44 0 / 0 0 / 0 1 / 0,22 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 44 / 0,44 31 / 0,31 56 / 0,56 33 / 0,33 12 / 0,12 8 / 0,08 7 / 0,07 12 / 0,12 3 / 0,03 5 / 0,05 12 / 0,12 2 / 0,02