Sedan den nya Smittskyddslagen infördes den 1 juli 2004 rapporterades
26 fall av denguefeber.

Av dessa var 15 stycken män och 11 kvinnor. Medelåldern hos de smittade var 37 år och de var mellan 22 och 69 år.

På Sri Lanka, som var det vanligaste smittlandet, hade sex personer smittats. För sex personer fanns ingen smittort angiven.