Under 2005 rapporterades 62 personer smittade med denguefeber. Av dessa var 33 kvinnor och 29 män. Medelåldern var 35 år och de rapporterade fallen var mellan 0 och 68 år. Tjugosex personer, var mellan 20 och 34 år gamla, men det kan även noteras att 19 personer var i åldern 45–59 år.

Ett flertal uppgavs vara smittade i Thailand (17 personer) men många rapporterades smittade i Indien, Sri Lanka och Costa Rica. För 18 % procent av de anmälda fallen fanns ingen smittort angiven.