Från och med 1 juli 2004 blev denguefeber anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Tidigare statistik bygger på den frivilliga laboratorierapporteringen. Denguevirus började analyseras i Sverige 1990 vid dåvarande SBL, senare Smittskyddsinstitutet. De senaste åren har cirka 30–60 fall rapporterats årligen. Det är främst resenärer till Sydostasien som drabbats, över 75 % av fallen 2005–2006 har smittats där. De flesta är smittade i Thailand som ju har många besökare från Sverige.

Trots en ökning av denguefeber i både Asien och Sydamerika under 2006 sågs ingen ökning bland svenska resenärer. År 2006 anmäldes 54 fall, lika många män som kvinnor. Medelåldern var 36 år, medianålder 32,5 (spridning 10–76 år). 42 hade smittats i Asien, knappt hälften av dem i Thailand, övriga främst i Indien, Indonesien, Filippinerna och Sri Lanka. De 12 fall som smittats i Latinamerika var bland annat resenärer till Costa Rica, Kuba, Brasilien och Mexico.