De senaste åren har ca 30–60 fall rapporterats årligen. Det är främst resenärer till Sydostasien som drabbats och över 75 % av fallen 2005–2007 har smittats där. De flesta är smittade i Thailand som ju har många besökare från Sverige.

År 2007 anmäldes 59 fall, 30 män 29 kvinnor. Medel­åldern var 37 år, medianålder 35 (spridning 13–64 år). 44 hade smittats i Asien, hälften av dem i Thailand, övriga främst i Indonesien, Indien, Kambodja och Malaysia. De 8 fall som smittats i Latinamerika var bland annat resenärer till Venezuela, Costa Rica, El Salvador och Dominikanska republiken. För första gången sedan denguefeber blev anmälningspliktig juli 2004 anmäldes fall bland resenärer till Nya Zeeland (Cook Island) och Maldiverna (3 respektive 2 fall).