År 2008 anmäldes 73 fall, 36 kvinnor och 37 män. Medianålder var 39 år (spridning 8–73 år). Av de anmälda fallen hade 61 smittats i Asien, 38 av dem i Thailand, övriga främst i Indonesien, Indien och Vietnam. De 8 fall som smittats i Latinamerika var bl.a. resenärer till Brasilien, Costa Rica, Nicaragua och Dominikanska republiken. 2 personer hade smittats på Västindiska öarna och 2 på Maldiverna.