Under 2009 anmäldes 100 fall av denguefeber, vilket är en ökning jämfört med 73 fall 2008. Detta kanske är en spegling av den ökning av denguefeber som skett under de senaste åren bland annat i Asien och Latinamerika. Män utgjorde 58 % av samtliga fall. Av de anmälda fallen hade 86 personer smittats i Asien, 69 personer i Thailand och övriga främst i Indonesien, Filippinerna och Indien. De 7 fall som smittats i Sydamerika var bland annat resenärer till Bolivia och Colombia. Denguefeber är en av de vanligaste orsakerna till feber hos resenärer som besökt länder i Karibien, Centralamerika och Sydostasien. 2 personer hade även smittats på de Västindiska öarna och 1 i Afrika.