Under 2010 anmäldes 151 fall med denguefeber och det är det högsta antalet sedan sjukdomen började diagnostiseras i Sverige (Figur).

Antalet anmälda fall med denguefeber har varierat relativt kraftigt över åren, vilket reflekterar bland annat vilka resmål som varit populära, mängden resenärer samt utbrott av denguefeber i de områden där infektionen är endemisk. Majoriteten av de personer som fått denguefeber brukar smittas i Sydostasien och Sydasien. Det vanligaste landet att infekteras i är Thailand, som under en längre tidsperiod angetts som smittland i ungefär hälften av anmälningarna. Under 2010 rapporterades 72 av fallen ha smittats i Thailand och på andra plats kom Indonesien med 23 fall. Under 2010 angavs sammanlagt 17 personer ha fått sin denguefeber i Syd-, Centralamerika och Karibien. Endast 2 personer infekterades i Afrika.

Denguefeberfallen rapporterades rätt jämnt över året, vilket troligen beror på en kombination av att vi reser till dengueendemiska områden framför allt under den svenska vintern och att risken att smittas ökar under regnperioden, som i många av smittländerna infaller under vår-sommar.

Båda könen brukar anmälas med denguefeber i ungefär lika stor utsträckning. Under 2010 anmäldes en något större del (56 %) män än kvinnor. De flesta fallen var i åldern 20 till 40 år.

Denguefeber

Figur. Antal anmälda fall med denguefeber, totalt antal respektive smittade i Thailand, 1995–2010.