Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Sjukdomsinformation

Entamoeba histolytica 2009

Under 2009 anmäldes 186 fall av Entamoeba histolytica, vilket är en minskning med 31 % från året innan. Det är det lägsta antalet personer som anmälts på åtskilliga år. 11 personer (6 %) hade smittats i Sverige. De vanligaste länderna att bli infekterad i var Indien, Irak och Somalia.

Huvudparten av ovanstående E. histolytica-anmälningar är dock missvisande, då de grundar sig på mikroskopisk påvisning av morfologiskt oskiljaktiga E. histolytica/E. dispar-cystor. Species-differentiering med PCR av morfologiskt diagnostiserade fall som utfördes på SMI under 2009 påvisade E. dispar-DNA i fecesprov från 121 patienter, medan endast 11 patienter hade E. histolytica-DNA i feces. Metoder för species-differentiering är nu under uppbyggnad på flera parasitlaboratorier runt om i landet, vilket förhoppningsvis kommer att medföra en minskad överrapportering av E. histolytica på sikt.