Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

2004 ändrades smittskyddslagen. Istället för amöbainfektion blev enbart Entamoeba histolytica en anmälningspliktig sjukdom. Entamoeba dispar är inte längre anmälningspliktig och skall således inte anmälas enligt smittskyddslagen.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ålder 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0-42,7%7,3%0,0%4,8%6,5%3,5%4,2%2,9%1,8%7,9%3,2%3,0%2,1%3,1%3,6%4,1%8,4%5,2%11,9%12,2%8,6%2,7%3,7%
5-92,7%14,6%8,6%4,8%14,1%5,6%16,4%12,6%9,2%19,8%10,9%12,4%9,0%10,6%9,2%8,6%9,8%12,7%10,3%10,5%8,6%8,6%8,6%
10-142,7%2,4%0,0%9,7%10,8%10,5%10,3%14,1%9,8%11,3%7,6%7,5%15,0%12,2%10,5%11,4%10,5%11,0%12,1%9,6%9,4%8,8%12,5%
15-195,5%0,0%6,5%0,0%8,6%8,4%13,4%5,2%9,8%8,9%13,1%11,6%13,4%10,2%8,2%10,8%10,0%10,0%5,9%5,7%7,6%10,1%8,5%
20-2922,2%7,3%17,3%26,8%20,6%21,1%17,6%16,4%15,4%19,3%18,5%17,3%17,8%19,3%23,3%21,4%17,3%17,7%18,5%19,8%20,0%21,5%20,3%
30-3925,0%17,0%17,3%19,5%16,3%16,9%12,1%14,9%16,6%9,9%21,8%16,9%17,5%15,4%20,0%19,4%20,9%20,3%18,1%19,1%20,0%21,1%23,1%
40-4911,1%29,2%17,3%9,7%11,9%15,4%12,1%14,9%16,0%9,4%13,1%15,0%15,0%12,2%12,5%12,8%11,2%11,7%11,0%13,7%8,7%14,8%12,5%
50-5913,8%12,1%8,6%4,8%5,4%7,0%7,3%10,4%8,6%6,9%8,1%10,5%4,0%11,4%7,2%6,4%8,1%5,7%6,1%6,2%8,4%8,0%6,7%
60-698,3%7,3%15,2%14,6%3,2%8,4%4,8%6,7%9,2%4,9%3,2%3,3%4,7%4,7%4,2%4,4%1,9%4,7%4,4%1,8%3,3%2,2%3,4%
70-795,5%0,0%6,5%4,8%2,1%2,8%1,2%1,4%3,0%1,4%0,0%1,8%0,6%0,3%0,6%0,2%1,2%0,2%1,1%0,5%0,6%1,4%0,2%
80+0,0%2,4%2,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,3%0,0%0,3%0,0%0,2%0,2%0,2%0,5%4,3%0,3%0,1%