Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:0,0%40,0%16,0%17,0%20,0%11,0%15,0%5,0%6,0%4,0%9,0%8,0%5,0%6,0%7,0%6,0%11,0%7,0%4,0%5,0%5,0%6,0%7,0%7,0%5,0%6,0%
Andel smittade utomlands:67,0%29,0%74,0%61,0%73,0%78,0%73,0%48,0%37,0%60,0%63,0%66,0%60,0%59,0%58,0%61,0%71,0%59,0%57,0%61,0%61,0%64,0%66,0%65,0%68,0%57,0%
Andel som saknar uppgift:33,0%31,0%10,0%22,0%7,0%11,0%12,0%47,0%57,0%36,0%28,0%26,0%35,0%35,0%35,0%33,0%18,0%34,0%39,0%34,0%34,0%30,0%27,0%28,0%27,0%37,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 752 rapporterade fall.

 • 42 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 432 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 278 (37,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 242
 2. Irak - 112
 3. Turkiet - 29
 4. Indien - 22
 5. Somalia - 21
 6. Iran - 19
 7. Tanzania - 13
 8. Etiopien - 12
 9. Pakistan - 12
 10. Afghanistan - 11
 11. Kenya - 10
 12. Colombia - 9
 13. Thailand - 9
 14. Utland - 7
 15. Afrika - 7

År 1998

Totalt 544 rapporterade fall.

 • 29 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 370 (68,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 145 (27,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 102
 2. Irak - 100
 3. Indien - 29
 4. Iran - 24
 5. Turkiet - 14
 6. Somalia - 13
 7. Gambia - 10
 8. Utland - 9
 9. Pakistan - 9
 10. Syrien - 8
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 12. Tanzania - 6
 13. Afrika - 6
 14. Kenya - 6
 15. Bangladesh - 6

År 1999

Totalt 603 rapporterade fall.

 • 40 (7,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 391 (65,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 172 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 138
 2. Irak - 77
 3. Turkiet - 26
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 17
 5. Afghanistan - 17
 6. Indien - 16
 7. Utland - 13
 8. Syrien - 12
 9. Iran - 11
 10. Etiopien - 11
 11. Tanzania - 10
 12. Spanien - 10
 13. Somalia - 9
 14. Gambia - 9
 15. Kuba - 8

År 2000

Totalt 590 rapporterade fall.

 • 41 (7,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 392 (66,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 157 (27,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 121
 2. Irak - 81
 3. Afghanistan - 32
 4. Indien - 24
 5. Somalia - 23
 6. Thailand - 12
 7. Etiopien - 10
 8. Syrien - 10
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 9
 10. Iran - 9
 11. Pakistan - 9
 12. Turkiet - 9
 13. Tanzania - 8
 14. Bosnien och Hercegovina - 7
 15. Utland - 6

År 2001

Totalt 453 rapporterade fall.

 • 26 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 292 (64,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 135 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 108
 2. Irak - 73
 3. Indien - 17
 4. Somalia - 12
 5. Turkiet - 12
 6. Thailand - 10
 7. Afghanistan - 9
 8. Bosnien och Hercegovina - 7
 9. Kongo, republiken - 6
 10. Libanon - 6
 11. Etiopien - 5
 12. Colombia - 5
 13. Syrien - 5
 14. Ryssland - 5
 15. Utland - 4

År 2002

Totalt 417 rapporterade fall.

 • 20 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 256 (61,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 141 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 135
 2. Irak - 64
 3. Afghanistan - 18
 4. Iran - 11
 5. Turkiet - 11
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 9
 7. Eritrea - 9
 8. Pakistan - 9
 9. Indien - 9
 10. Utland - 8
 11. Somalia - 8
 12. Syrien - 7
 13. Thailand - 7
 14. Tanzania - 5
 15. Jordanien - 5

År 2003

Totalt 416 rapporterade fall.

 • 21 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 254 (61,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 141 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 127
 2. Irak - 42
 3. Afghanistan - 18
 4. Somalia - 18
 5. Tanzania - 11
 6. Etiopien - 10
 7. Burundi - 9
 8. Kongo, republiken - 8
 9. Indien - 8
 10. Iran - 7
 11. Syrien - 6
 12. Thailand - 6
 13. Turkiet - 6
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 15. Spanien - 5

År 2004

Totalt 359 rapporterade fall.

 • 15 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 204 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 140 (39,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 120
 2. Irak - 30
 3. Indien - 18
 4. Somalia - 17
 5. Burundi - 9
 6. Etiopien - 8
 7. Kongo, republiken - 8
 8. Afghanistan - 7
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 10. Asien - 5
 11. Egypten - 5
 12. Iran - 5
 13. Tanzania - 5
 14. Thailand - 5
 15. Turkiet - 5

År 2005

Totalt 304 rapporterade fall.

 • 20 (7,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 179 (59,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 105 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 94
 2. Indien - 23
 3. Somalia - 20
 4. Irak - 14
 5. Burundi - 12
 6. Afghanistan - 7
 7. Eritrea - 6
 8. Thailand - 6
 9. Burma - 6
 10. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 4
 11. Etiopien - 4
 12. Syrien - 4
 13. Tanzania - 4
 14. Marocko - 4
 15. Ryssland - 4

År 2006

Totalt 253 rapporterade fall.

 • 27 (11,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 180 (71,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 46 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 34
 2. Irak - 28
 3. Somalia - 17
 4. Indien - 15
 5. Turkiet - 8
 6. Afghanistan - 7
 7. Thailand - 7
 8. Ecuador - 6
 9. Burundi - 6
 10. Utland - 5
 11. Spanien - 5
 12. Colombia - 4
 13. Tanzania - 4
 14. Pakistan - 4
 15. Iran - 3

År 2007

Totalt 319 rapporterade fall.

 • 19 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 196 (61,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 104 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 101
 2. Irak - 43
 3. Somalia - 33
 4. Burundi - 12
 5. Indien - 9
 6. Etiopien - 6
 7. Colombia - 5
 8. Afrika - 5
 9. Afghanistan - 5
 10. Ecuador - 4
 11. Tanzania - 4
 12. Thailand - 4
 13. Turkiet - 4
 14. Uganda - 4
 15. Egypten - 3

År 2008

Totalt 265 rapporterade fall.

 • 19 (7,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 153 (58,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 93 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 93
 2. Somalia - 35
 3. Irak - 26
 4. Indien - 10
 5. Etiopien - 4
 6. Thailand - 4
 7. Turkiet - 4
 8. Afrika - 3
 9. Burundi - 3
 10. Eritrea - 3
 11. Spanien - 3
 12. Kenya - 3
 13. Sudan - 2
 14. Utland - 2
 15. Iran - 2

År 2009

Totalt 183 rapporterade fall.

 • 11 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 108 (59,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 64 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 63
 2. Irak - 16
 3. Indien - 16
 4. Somalia - 15
 5. Thailand - 7
 6. Etiopien - 7
 7. Afghanistan - 3
 8. Turkiet - 3
 9. Syrien - 3
 10. Tanzania - 3
 11. Ryssland - 2
 12. Albanien - 2
 13. Peru - 2
 14. Kap Verde - 1
 15. Burundi - 1

År 2010

Totalt 202 rapporterade fall.

 • 10 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 122 (60,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 70 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 67
 2. Somalia - 37
 3. Indien - 8
 4. Eritrea - 6
 5. Kenya - 6
 6. Etiopien - 4
 7. Jordanien - 4
 8. Egypten - 3
 9. Irak - 3
 10. Gambia - 3
 11. Turkiet - 3
 12. Iran - 2
 13. Tanzania - 2
 14. Frankrike - 2
 15. Thailand - 2

År 2011

Totalt 162 rapporterade fall.

 • 13 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 107 (66,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 42 (26,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 41
 2. Indien - 23
 3. Somalia - 9
 4. Sudan - 5
 5. Irak - 5
 6. Turkiet - 5
 7. Tanzania - 5
 8. Afghanistan - 4
 9. Thailand - 4
 10. Filippinerna - 4
 11. Eritrea - 3
 12. Georgien - 2
 13. Egypten - 2
 14. Utland - 2
 15. Kambodja - 2

År 2012

Totalt 134 rapporterade fall.

 • 12 (9,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 85 (63,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 37 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 36
 2. Indien - 10
 3. Afghanistan - 7
 4. Somalia - 7
 5. Thailand - 5
 6. Irak - 4
 7. Etiopien - 4
 8. Eritrea - 3
 9. Turkiet - 3
 10. Sudan - 2
 11. Egypten - 2
 12. Bolivia - 2
 13. Kina - 2
 14. Iran - 2
 15. Tanzania - 2

År 2013

Totalt 164 rapporterade fall.

 • 7 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 99 (60,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 58 (36,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 58
 2. Somalia - 30
 3. Etiopien - 6
 4. Kenya - 6
 5. Indien - 6
 6. Syrien - 5
 7. Egypten - 4
 8. Thailand - 4
 9. Myanmar - 2
 10. Eritrea - 2
 11. Afghanistan - 2
 12. Kina - 2
 13. Indonesien - 2
 14. Nigeria - 2
 15. Spanien - 2

År 2014

Totalt 142 rapporterade fall.

 • 9 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 53 (37,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 80 (57,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 80
 2. Somalia - 8
 3. Syrien - 5
 4. Eritrea - 3
 5. Thailand - 3
 6. Iran - 3
 7. Indien - 3
 8. Utland - 2
 9. Irak - 2
 10. Turkiet - 2
 11. Nigeria - 2
 12. Tanzania - 2
 13. Ghana - 2
 14. Afrika - 2
 15. Storbritannien - 1

År 2015

Totalt 92 rapporterade fall.

 • 5 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 44 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 43 (47,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 40
 2. Somalia - 6
 3. Colombia - 4
 4. Indien - 4
 5. Turkiet - 3
 6. Syrien - 3
 7. Kenya - 3
 8. Eritrea - 2
 9. Afghanistan - 2
 10. Filippinerna - 2
 11. Kroatien - 1
 12. Singapore - 1
 13. Kazakstan - 1
 14. Kongo, republiken - 1
 15. Mexiko - 1

År 2016

Totalt 41 rapporterade fall.

 • 6 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 30 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 11
 2. Syrien - 3
 3. Filippinerna - 3
 4. Indonesien - 2
 5. Kambodja - 2
 6. - 1
 7. Mexiko - 1
 8. Afghanistan - 1
 9. Kongo, demokratiska republiken - 1
 10. Ghana - 1
 11. Kenya - 1
 12. Senegal - 1
 13. Gambia - 1
 14. Marocko - 1
 15. Nepal - 1

År 2017

Totalt 46 rapporterade fall.

 • 5 (11,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 36 (78,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 11
 2. Indonesien - 5
 3. - 2
 4. Myanmar - 2
 5. Guinea - 2
 6. Elfenbenskusten - 2
 7. Filippinerna - 2
 8. Colombia - 1
 9. Serbien - 1
 10. Dominikanska republiken - 1
 11. Syrien - 1
 12. Somalia - 1
 13. Thailand - 1
 14. Portugal - 1
 15. Afrika - 1

År 2018

Totalt 41 rapporterade fall.

 • 8 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 30 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 9
 2. - 3
 3. Eritrea - 2
 4. Somalia - 2
 5. Filippinerna - 2
 6. Uganda - 2
 7. Ecuador - 1
 8. Förenade arabemiraten - 1
 9. Spanien - 1
 10. Elfenbenskusten - 1
 11. Zambia - 1
 12. Egypten - 1
 13. Ghana - 1
 14. Thailand - 1
 15. Kenya - 1

År 2019

Totalt 36 rapporterade fall.

 • 6 (17,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 22 (61,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 9
 2. - 3
 3. Filippinerna - 2
 4. Kroatien - 1
 5. Fiji - 1
 6. Guinea - 1
 7. Somalia - 1
 8. Thailand - 1
 9. Sydsudan - 1
 10. Turkiet - 1
 11. Sydafrika - 1
 12. Uganda - 1
 13. Kambodja - 1
 14. Peru - 1

År 2020

Totalt 31 rapporterade fall.

 • 5 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 23 (74,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 7
 2. - 3
 3. Kenya - 2
 4. Etiopien - 2
 5. Myanmar - 1
 6. Mexiko - 1
 7. Somalia - 1
 8. Filippinerna - 1
 9. Vietnam - 1
 10. Australien - 1
 11. Kina - 1
 12. Burkina Faso - 1
 13. Mali - 1
 14. Turkiet - 1
 15. Gambia - 1

År 2021

Totalt 35 rapporterade fall.

 • 14 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (29,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (31,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 7
 2. Indien - 4
 3. Rwanda - 3
 4. Pakistan - 1
 5. Etiopien - 1
 6. Europa - 1

År 2022

Totalt 6 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (67,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 2
 2. - 1
 3. Pakistan - 1
 4. Centralamerika - 1