Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

2004 ändrades smittskyddslagen. Istället för amöbainfektion blev enbart Entamoeba histolytica en anmälningspliktig sjukdom. Entamoeba dispar är inte längre anmälningspliktig och skall således inte anmälas enligt smittskyddslagen.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,340/00/00/00/03/1,080/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/0
Gävleborg0/00/00/01/0,340/00/00/00/08/2,873/1,0811/3,98
Halland0/00/00/01/0,303/0,922/0,623/0,952/0,640/05/1,642/0,66
Jämtland0/00/00/00/02/1,540/00/00/01/0,791/0,790/0
Jönköping0/00/01/0,273/0,830/00/01/0,280/03/0,876/1,765/1,47
Kalmar0/00/00/00/01/0,410/00/02/0,844/1,716/2,568/3,43
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,510/01/0,520/05/2,684/2,16
Norrbotten0/01/0,402/0,793/1,190/00/03/1,200/00/00/00/0
Skåne0/06/0,432/0,146/0,441/0,072/0,157/0,535/0,384/0,318/0,635/0,39
Stockholm0/016/0,6612/0,5012/0,5118/0,7716/0,7016/0,7141/1,8624/1,1010/0,4715/0,71
Södermanland0/00/00/00/01/0,340/03/1,051/0,353/1,080/00/0
Uppsala0/01/0,252/0,523/0,792/0,542/0,552/0,561/0,286/1,734/1,1623/6,79
Värmland0/00/02/0,700/01/0,354/1,430/04/1,4510/3,653/1,096/2,19
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,373/1,143/1,142/0,761/0,38
Västernorrland0/00/00/00/01/0,400/04/1,647/2,877/2,896/2,4721/8,67
Västmanland0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,058/0,4611/0,639/0,5211/0,6510/0,5952/3,1572/4,4188/5,4459/3,6855/3,45
Örebro0/00/00/02/0,661/0,330/00/02/0,693/1,059/3,173/1,06
Östergötland0/01/0,214/0,851/0,212/0,433/0,660/01/0,220/03/0,693/0,69
Totalt1/0,0033/0,3136/0,3441/0,4046/0,4541/0,4192/0,93142/1,45164/1,70134/1,40162/1,70