Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 0/01/0,630/00/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/03/1,08
Gotland 0/02/3,280/00/00/00/00/00/00/00/01/1,75
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/08/2,883/1,08
Halland 0/00/00/00/01/0,303/0,922/0,623/0,952/0,640/05/1,64
Jämtland 0/00/00/00/00/02/1,540/00/00/01/0,791/0,79
Jönköping 0/00/00/01/0,283/0,830/00/01/0,290/03/0,886/1,77
Kalmar 0/00/00/00/00/01/0,410/00/02/0,854/1,716/2,57
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/01/0,510/01/0,530/05/2,69
Norrbotten 0/04/1,601/0,402/0,803/1,200/00/03/1,200/00/00/0
Skåne 5/0,363/0,214/0,292/0,156/0,441/0,072/0,157/0,545/0,394/0,318/0,63
Stockholm 7/0,299/0,3716/0,6712/0,5012/0,5118/0,7816/0,7116/0,7241/1,8724/1,1110/0,47
Södermanland 0/02/0,660/00/00/01/0,340/03/1,061/0,363/1,080/0
Uppsala 0/00/01/0,262/0,523/0,802/0,542/0,552/0,561/0,296/1,744/1,17
Värmland 0/00/00/02/0,710/01/0,364/1,430/04/1,4610/3,653/1,10
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,383/1,143/1,152/0,77
Västernorrland 0/00/00/00/00/01/0,410/04/1,647/2,887/2,896/2,48
Västmanland 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västra Götaland 5/0,2912/0,698/0,4611/0,649/0,5311/0,6510/0,6052/3,1572/4,4188/5,4559/3,69
Örebro 2/0,651/0,330/00/02/0,661/0,330/00/02/0,693/1,059/3,18
Östergötland 0/01/0,211/0,214/0,861/0,222/0,443/0,660/01/0,230/03/0,69
Totalt19/0,1835/0,3331/0,3036/0,3541/0,4046/0,4541/0,4192/0,93142/1,46164/1,70134/1,40