Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge1/0,620/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,340/00/00/00/03/1,080/0
Gotland1/1,660/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/0
Gävleborg0/00/00/01/0,340/00/00/00/08/2,873/1,0811/3,98
Halland0/00/00/01/0,303/0,922/0,623/0,952/0,640/05/1,642/0,66
Jämtland0/00/00/00/02/1,540/00/00/01/0,791/0,790/0
Jönköping0/00/01/0,273/0,830/00/01/0,280/03/0,876/1,765/1,47
Kalmar0/00/00/00/01/0,410/00/02/0,844/1,716/2,568/3,43
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,510/01/0,520/05/2,684/2,16
Norrbotten4/1,601/0,402/0,793/1,190/00/03/1,200/00/00/00/0
Skåne3/0,214/0,282/0,146/0,441/0,072/0,157/0,535/0,384/0,318/0,635/0,39
Stockholm7/0,2916/0,6612/0,5012/0,5118/0,7716/0,7016/0,7141/1,8624/1,1010/0,4715/0,71
Södermanland2/0,660/00/00/01/0,340/03/1,051/0,353/1,080/00/0
Uppsala0/01/0,252/0,523/0,792/0,542/0,552/0,561/0,286/1,734/1,1623/6,79
Värmland0/00/02/0,700/01/0,354/1,430/04/1,4510/3,653/1,096/2,19
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,373/1,143/1,142/0,761/0,38
Västernorrland0/00/00/00/01/0,400/04/1,647/2,877/2,896/2,4721/8,67
Västmanland0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland9/0,518/0,4611/0,639/0,5211/0,6510/0,5952/3,1572/4,4188/5,4459/3,6855/3,45
Örebro1/0,320/00/02/0,661/0,330/00/02/0,693/1,059/3,173/1,06
Östergötland0/01/0,214/0,851/0,212/0,433/0,660/01/0,220/03/0,693/0,69
Totalt28/0,2631/0,2936/0,3441/0,4046/0,4541/0,4192/0,93142/1,45164/1,70134/1,40162/1,70