Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,340/00/00/00/01/0,360/0
Gotland1/1,660/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/0
Gävleborg0/00/00/01/0,340/00/00/00/08/2,873/1,085/1,81
Halland0/00/00/01/0,303/0,922/0,623/0,952/0,640/05/1,642/0,66
Jämtland0/00/00/00/02/1,540/00/00/01/0,791/0,790/0
Jönköping0/00/01/0,271/0,270/00/00/00/02/0,582/0,585/1,47
Kalmar0/00/00/00/01/0,410/00/00/02/0,852/0,852/0,85
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,510/01/0,520/03/1,612/1,08
Norrbotten0/01/0,401/0,393/1,190/00/02/0,800/00/00/00/0
Skåne1/0,073/0,211/0,075/0,361/0,070/05/0,383/0,233/0,236/0,473/0,23
Stockholm0/011/0,457/0,298/0,3415/0,6412/0,5211/0,4912/0,5415/0,696/0,2812/0,57
Södermanland1/0,330/00/00/00/00/02/0,701/0,351/0,360/00/0
Uppsala0/01/0,251/0,263/0,792/0,542/0,552/0,560/06/1,733/0,8717/5,02
Värmland0/00/02/0,700/00/04/1,430/02/0,725/1,822/0,732/0,73
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/03/1,143/1,142/0,761/0,38
Västernorrland0/00/00/00/01/0,400/04/1,645/2,056/2,473/1,239/3,71
Västmanland0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland4/0,236/0,347/0,406/0,357/0,418/0,4715/0,9021/1,2844/2,7235/2,1841/2,57
Örebro0/00/00/01/0,331/0,330/00/02/0,693/1,057/2,473/1,06
Östergötland0/01/0,212/0,421/0,211/0,211/0,220/01/0,220/03/0,693/0,69
Totalt7/0,0623/0,2222/0,2130/0,2936/0,3530/0,3044/0,4453/0,5499/1,0285/0,88107/1,12