Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,36
Gotland 0/01/1,640/00/00/00/00/00/00/00/01/1,75
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/08/2,883/1,08
Halland 0/00/00/00/01/0,303/0,921/0,313/0,952/0,640/05/1,64
Jämtland 0/00/00/00/00/02/1,540/00/00/01/0,791/0,79
Jönköping 0/00/00/01/0,281/0,280/00/00/00/02/0,592/0,59
Kalmar 0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/02/0,862/0,86
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/01/0,510/01/0,530/03/1,61
Norrbotten 0/00/01/0,401/0,403/1,200/00/02/0,800/00/00/0
Skåne 1/0,071/0,073/0,221/0,075/0,371/0,070/05/0,383/0,233/0,246/0,48
Stockholm 1/0,042/0,0811/0,467/0,298/0,3415/0,6512/0,5311/0,4912/0,5515/0,696/0,28
Södermanland 0/01/0,330/00/00/00/00/02/0,701/0,361/0,360/0
Uppsala 0/00/01/0,261/0,263/0,802/0,542/0,552/0,560/06/1,743/0,88
Värmland 0/00/00/02/0,710/00/04/1,430/02/0,735/1,832/0,73
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/03/1,143/1,152/0,77
Västernorrland 0/00/00/00/00/01/0,410/04/1,645/2,066/2,483/1,24
Västmanland 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,115/0,296/0,357/0,416/0,357/0,419/0,5415/0,9121/1,2944/2,7235/2,19
Örebro 0/00/00/00/01/0,331/0,330/00/02/0,693/1,057/2,47
Östergötland 0/00/01/0,212/0,431/0,221/0,221/0,220/01/0,230/03/0,69
Totalt4/0,0410/0,1023/0,2222/0,2130/0,2936/0,3630/0,3044/0,4553/0,5499/1,0385/0,89