Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,362/0,720/01/0,360/01/0,360/00/00/00/0
Halland 0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,33
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/02/0,590/00/00/00/01/0,300/00/02/0,590/0
Kalmar 1/0,431/0,430/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/01/0,541/0,540/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,080/00/01/0,080/00/00/00/00/00/01/0,08
Stockholm 1/0,052/0,101/0,051/0,050/02/0,101/0,050/02/0,100/02/0,100/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,305/1,481/0,301/0,301/0,300/01/0,301/0,302/0,594/1,180/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,390/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/02/0,831/0,411/0,411/0,410/01/0,410/03/1,240/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 5/0,314/0,252/0,133/0,192/0,136/0,381/0,064/0,254/0,254/0,254/0,252/0,13
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/01/0,360/0
Östergötland 1/0,230/01/0,230/01/0,230/00/00/00/00/00/00/0
Totalt9/0,0914/0,158/0,0810/0,118/0,0810/0,116/0,068/0,0810/0,118/0,0812/0,134/0,04