Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/02/0,620/00/01/0,310/00/00/0
Jämtland 0/00/01/0,770/00/00/00/00/00/00/00/01/0,77
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/01/0,070/00/00/00/0
Stockholm 1/0,042/0,091/0,042/0,092/0,090/02/0,093/0,130/00/01/0,041/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/01/0,270/00/00/00/01/0,27
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,060/02/0,120/01/0,060/00/01/0,061/0,061/0,060/00/0
Örebro 0/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/00/0
Totalt2/0,023/0,036/0,062/0,023/0,033/0,034/0,045/0,052/0,021/0,011/0,014/0,04