Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 0/01/0,630/00/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/02/0,550/00/00/00/00/01/0,29
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/02/0,86
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,08
Norrbotten 0/02/0,800/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,071/0,071/0,070/00/01/0,081/0,082/0,161/0,082/0,16
Stockholm 0/06/0,253/0,132/0,082/0,092/0,093/0,132/0,093/0,140/00/0
Södermanland 0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,360/00/01/0,361/0,370/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/02/0,111/0,061/0,063/0,181/0,060/02/0,121/0,065/0,315/0,31
Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,210/02/0,430/01/0,221/0,220/00/00/00/0
Totalt0/014/0,135/0,056/0,068/0,085/0,056/0,065/0,059/0,097/0,0712/0,13