Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge1/0,620/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland1/1,660/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,72
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/02/0,550/00/00/00/00/01/0,290/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/01/0,420/02/0,850/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,070/0
Norrbotten2/0,800/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,071/0,071/0,070/00/01/0,071/0,072/0,151/0,072/0,151/0,07
Stockholm5/0,203/0,122/0,082/0,082/0,083/0,132/0,083/0,130/00/00/0
Södermanland1/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/01/0,280/00/01/0,29
Värmland0/00/00/00/01/0,350/00/01/0,361/0,360/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03/1,23
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,051/0,051/0,053/0,171/0,050/02/0,121/0,065/0,305/0,316/0,37
Örebro0/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/02/0,420/01/0,211/0,220/00/00/00/00/0
Totalt12/0,115/0,046/0,058/0,075/0,046/0,065/0,059/0,097/0,0712/0,1213/0,13