Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

2004 ändrades smittskyddslagen. Istället för amöbainfektion blev enbart Entamoeba histolytica en anmälningspliktig sjukdom. Entamoeba dispar är inte längre anmälningspliktig och skall således inte anmälas enligt smittskyddslagen.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,650/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,361/0,360/02/0,720/00/00/00/00/01/0,361/0,360/0
Halland1/0,330/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/03/0,890/00/00/00/00/01/0,290/00/02/0,59
Kalmar1/0,420/00/00/00/01/0,420/00/04/1,710/00/00/0
Kronoberg0/00/01/0,540/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/02/0,160/01/0,081/0,080/00/00/00/00/0
Stockholm4/0,191/0,041/0,040/00/00/01/0,041/0,040/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/04/1,191/0,290/00/04/1,190/00/01/0,291/0,293/0,896/1,78
Värmland0/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,360/01/0,360/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,770/00/00/0
Västernorrland0/01/0,410/00/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/0
Västmanland0/00/02/0,790/00/00/00/00/01/0,390/00/00/0
Västra Götaland3/0,186/0,374/0,254/0,256/0,374/0,253/0,184/0,252/0,123/0,188/0,505/0,31
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/02/0,460/01/0,230/00/00/00/00/00/01/0,23
Totalt11/0,1113/0,1314/0,148/0,088/0,0811/0,116/0,066/0,0613/0,135/0,0513/0,1314/0,14