Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/01/0,651/0,650/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,360/01/0,362/0,721/0,361/0,362/0,721/0,360/00/02/0,720/0
Halland 0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,33
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/02/0,590/00/00/01/0,301/0,300/00/02/0,590/0
Kalmar 2/0,862/0,860/01/0,430/00/00/00/01/0,431/0,430/01/0,43
Kronoberg 0/00/00/01/0,541/0,540/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,080/00/01/0,080/00/00/00/02/0,160/01/0,08
Stockholm 1/0,052/0,102/0,101/0,050/02/0,102/0,100/03/0,140/02/0,100/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 2/0,596/1,771/0,301/0,302/0,590/02/0,592/0,592/0,595/1,480/00/0
Värmland 0/00/01/0,370/00/01/0,371/0,370/01/0,370/00/01/0,37
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,390/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/03/1,245/2,063/1,244/1,651/0,410/01/0,410/04/1,650/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 7/0,445/0,315/0,314/0,254/0,256/0,383/0,194/0,255/0,314/0,255/0,313/0,19
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/01/0,360/0
Östergötland 1/0,230/01/0,230/01/0,230/00/00/00/00/00/00/0
Totalt14/0,1517/0,1816/0,1715/0,1614/0,1514/0,1512/0,1310/0,1115/0,1612/0,1316/0,177/0,07