Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,360/01/0,362/0,721/0,361/0,362/0,721/0,360/00/02/0,720/0
Halland0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,33
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/02/0,590/00/00/00/01/0,290/00/02/0,590/0
Kalmar2/0,852/0,850/01/0,420/00/00/00/01/0,421/0,420/01/0,42
Kronoberg0/00/00/01/0,541/0,540/00/01/0,541/0,540/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,070/00/01/0,070/00/00/00/02/0,150/01/0,07
Stockholm1/0,042/0,092/0,091/0,040/02/0,092/0,090/03/0,140/02/0,090/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala2/0,596/1,771/0,291/0,292/0,590/02/0,592/0,592/0,595/1,470/00/0
Värmland0/00/01/0,360/00/01/0,362/0,730/01/0,360/00/01/0,36
Västerbotten0/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/03/1,235/2,063/1,234/1,651/0,410/01/0,410/04/1,650/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland7/0,445/0,315/0,314/0,254/0,256/0,373/0,184/0,255/0,314/0,255/0,313/0,18
Örebro0/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,350/01/0,350/0
Östergötland1/0,230/01/0,230/01/0,230/00/00/00/00/00/00/0
Totalt14/0,1417/0,1716/0,1615/0,1514/0,1414/0,1412/0,1210/0,1015/0,1512/0,1216/0,167/0,07