Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/01/0,360/00/01/0,361/0,360/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,360/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/0
Halland1/0,321/0,320/00/00/00/01/0,320/00/00/00/02/0,65
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/0
Jönköping0/00/00/00/03/0,882/0,580/00/00/00/01/0,290/0
Kalmar1/0,421/0,420/01/0,421/0,420/00/00/00/01/0,421/0,420/0
Kronoberg2/1,070/00/00/00/00/00/02/1,070/01/0,530/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,071/0,071/0,070/02/0,150/01/0,071/0,070/01/0,070/0
Stockholm0/01/0,040/02/0,092/0,091/0,041/0,042/0,091/0,040/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,290/00/00/02/0,581/0,290/00/0
Värmland0/01/0,360/01/0,360/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,381/0,380/0
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,412/0,820/01/0,411/0,411/0,410/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland10/0,628/0,495/0,316/0,372/0,124/0,242/0,123/0,184/0,2411/0,682/0,122/0,12
Örebro0/03/1,052/0,700/01/0,351/0,350/01/0,350/01/0,350/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/01/0,230/01/0,231/0,230/0
Totalt14/0,1416/0,169/0,0911/0,1110/0,1012/0,128/0,0811/0,1110/0,1020/0,209/0,094/0,04