Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/1,750/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,360/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/0
Halland 1/0,331/0,330/00/00/00/01/0,330/00/00/00/02/0,66
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,291/0,290/00/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,431/0,430/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,540/00/00/00/00/00/02/1,080/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/01/0,080/02/0,160/01/0,081/0,080/01/0,080/0
Stockholm 0/01/0,050/02/0,091/0,051/0,050/01/0,050/00/00/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,581/0,290/00/0
Värmland 0/01/0,370/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,381/0,380/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/01/0,410/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 8/0,504/0,255/0,315/0,310/02/0,121/0,061/0,063/0,194/0,251/0,061/0,06
Örebro 0/03/1,061/0,350/01/0,351/0,350/01/0,350/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,230/01/0,231/0,230/0
Totalt11/0,1211/0,127/0,078/0,083/0,038/0,085/0,058/0,088/0,088/0,085/0,053/0,03