Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/03/1,080/01/0,360/00/00/00/02/0,721/0,361/0,36
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/01/0,790/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/01/0,290/00/00/00/00/00/00/00/01/0,29
Kalmar 0/00/02/0,860/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,080/01/0,081/0,080/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 2/0,091/0,051/0,052/0,091/0,050/01/0,051/0,052/0,092/0,092/0,090/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
Uppsala 1/0,290/01/0,290/00/01/0,291/0,291/0,290/00/00/01/0,29
Värmland 3/1,101/0,371/0,370/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,380/01/0,380/00/00/00/00/00/01/0,380/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/02/0,831/0,410/00/00/00/03/1,24
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 4/0,251/0,0610/0,625/0,314/0,251/0,065/0,316/0,372/0,123/0,191/0,062/0,12
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/02/0,70
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt12/0,123/0,0321/0,229/0,096/0,064/0,048/0,088/0,085/0,059/0,094/0,0410/0,10