Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/01/0,321/0,320/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,850/00/0
Kronoberg 0/01/0,530/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,081/0,080/02/0,160/00/00/00/00/01/0,080/00/0
Stockholm 5/0,237/0,323/0,147/0,323/0,142/0,094/0,181/0,053/0,141/0,051/0,054/0,18
Södermanland 0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/03/1,090/0
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/02/0,76
Västernorrland 2/0,820/00/00/00/01/0,411/0,411/0,410/00/01/0,411/0,41
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 10/0,614/0,259/0,559/0,555/0,319/0,556/0,371/0,064/0,257/0,431/0,067/0,43
Örebro 0/00/00/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,230/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt20/0,2114/0,1412/0,1218/0,1810/0,1013/0,1312/0,125/0,057/0,0711/0,116/0,0614/0,14