Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/01/0,321/0,320/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,840/00/0
Kronoberg0/01/0,520/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,071/0,070/02/0,150/00/00/00/00/01/0,070/00/0
Stockholm5/0,227/0,313/0,137/0,313/0,132/0,094/0,181/0,043/0,131/0,041/0,044/0,18
Södermanland0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/03/1,090/0
Västerbotten0/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/02/0,76
Västernorrland2/0,820/00/00/00/01/0,411/0,411/0,410/00/01/0,411/0,41
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland10/0,614/0,249/0,559/0,555/0,309/0,556/0,361/0,064/0,247/0,421/0,067/0,42
Örebro0/00/00/00/01/0,341/0,340/00/00/00/00/00/0
Östergötland1/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt20/0,2014/0,1412/0,1218/0,1810/0,1013/0,1312/0,125/0,057/0,0711/0,116/0,0614/0,14