Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/01/0,310/00/00/00/01/0,310/00/01/0,310/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/01/0,280/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/01/0,400/01/0,40
Skåne0/01/0,071/0,070/01/0,071/0,070/01/0,070/00/02/0,150/0
Stockholm1/0,041/0,042/0,082/0,083/0,132/0,080/00/01/0,042/0,080/02/0,08
Södermanland1/0,350/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/0
Uppsala1/0,280/01/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,37
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,410/00/02/0,821/0,410/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland7/0,423/0,1810/0,604/0,243/0,184/0,243/0,182/0,125/0,300/06/0,365/0,30
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt10/0,106/0,0614/0,148/0,088/0,088/0,084/0,044/0,048/0,085/0,058/0,089/0,09