Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,34
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/02/0,610/00/01/0,300/00/00/0
Jämtland0/00/01/0,770/00/00/00/00/00/00/00/01/0,77
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/00/00/00/01/0,070/00/00/00/0
Stockholm1/0,043/0,121/0,042/0,082/0,080/02/0,083/0,120/02/0,081/0,041/0,04
Södermanland0/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/01/0,270/00/00/00/01/0,27
Värmland0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,050/02/0,110/01/0,050/00/01/0,052/0,111/0,052/0,111/0,05
Örebro0/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/01/0,210/00/00/01/0,210/0
Totalt2/0,015/0,046/0,052/0,013/0,023/0,024/0,036/0,053/0,023/0,024/0,035/0,04