Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/0
Halland0/00/00/00/00/00/01/0,300/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,550/01/0,270/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten2/0,790/00/00/00/00/01/0,390/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/01/0,070/01/0,070/01/0,072/0,140/01/0,07
Stockholm0/01/0,040/03/0,120/02/0,080/01/0,040/00/03/0,122/0,08
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,260/01/0,260/00/00/01/0,260/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/02/0,110/00/02/0,112/0,110/00/01/0,051/0,051/0,05
Örebro0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/01/0,330/00/0
Östergötland0/00/00/00/01/0,210/00/00/00/00/00/00/0
Totalt2/0,011/0,003/0,023/0,024/0,034/0,035/0,041/0,004/0,034/0,036/0,054/0,03