Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Kön 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man68,5%48,3%52,7%48,7%60,8%46,3%57,6%60,5%51,8%52,2%50,6%52,9%57,3%56,6%54,8%59,2%52,3%46,5%52,4%44,8%53,2%47,2%52,0%48,1%50,2%
Kvinna31,4%51,6%47,2%51,2%36,9%53,6%42,3%36,6%46,3%44,0%46,2%43,5%37,1%38,1%42,3%39,9%42,4%43,4%36,7%39,5%37,0%45,4%39,9%43,3%41,2%
Okänd0,1%0,1%0,1%0,1%2,3%0,1%0,1%2,9%1,9%3,8%3,2%3,6%5,6%5,3%2,9%0,9%5,3%10,1%10,9%15,7%9,8%7,4%8,1%8,6%8,6%